Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 219 0

Elmalı Vergi Dairesi İhale İle Fabrika Satıyor…

Paylaş:

Elmalı Vergi Dairesi İhale İle Fabrika Satıyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Ada/Parsel: -/1595, 7.127,00 m2 Şarap Fabrikası, Şarap Fabrikası vasıflı dır.
İşin Yapılacağı Yer : Antalya – Elmalı
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.04.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Elmalı Vergi Dairesi Müdürlüğü Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış,
İhale Türü : Satış,

1- Satışa çıkarılan Gayrimenkul Tekke Mahallesi No: 303/1 ELMALI/ANTALYA adresinde dir.

2- Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları:

  • Ada/Parsel: -/1595, 7.127,00m2 Şarap Fabrikası, Şarap Fabrikası vasıflıdır.
  • Arsa üzerinde 1300 m2 kapalı alanlı fabrika, 65 m2 alanlı kargir ev ve 45 m2 alanlı yığma depo alanı mevcuttur.
  • Parselin güneyi kadastro yoluna, kuzeyi, batısı ve doğusu komşu parsellere cephelidir.
  • Elmalı Belediyesi ve Elmalı Tapu Müdürlüğünde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde bulunan yapılara ilişkin yapı ruhsatı ve mimari proje bulunmadığı belirlenmiştir.
  • Keşif sırasında taşınmazda yapılan incelemede Şarap Fabrikasının terk edilmiş durumda olduğu belirlenmiştir.
  • Yapılar kapalı olduğundan iç özellikleri net olarak görülememiştir.
  • Vasat yapı kalitesi üzerinde değerleme gerçekleştirilmiştir.

3- İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat:

Elmalı Vergi Dairesi Müdürlüğü Toplantı Salonu,
1. İhale: 14.04.2020 tarih ve Saat: 11:00
2. İhale: 21.04.2020 tarih ve Saat: 11:00

4- Gayrimenkulün artırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri: 720.000.-TL. Artırmaya iştirak için alınacak teminatın nev’i ve tutarı: 54.000.- TL.

5- Gayrimenkul mal Açık Artırma İhalesinde teminat, 1 saat önce dairemiz veznesine ödenip, İhaleye katılanın teminatın yatırıldığına dair makbuzu ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde Gayrimenkulmal Açık Artırma İhalesine giremez.

Teminat olarak:

a) Para,

b) Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinde %15 noksanıyla değerlendirilir”.

6-Hangi masrafların alıcıya ait olacağı: Damga Vergisi, KDV, Tapu Harçları ve teslim masrafları alıcıya aittir.

7- Gayrimenkul artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75’i olan 540.000,.- TL. bulması lazımdır. Bundan başka amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar mezkur gayrimenkul ile temin edilmiş ise artırma bedelinin bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarı olan 540.000.-TL. geçmesi ve yapılmış yapılacak masrafları da karşılaması icab eder.

8- Artırmada yazılı tutar elde edilemediği taktirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılır. Yedinci günü aynı saatte gayrimenkul en çok artırana ihale edilir.

Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması lazımdır; aşmazsa satış yapılmaz.

9- Gayrimenkul şartnamesi Elmalı Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden temin edebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir