Finike Belediyesine Ait 20 Adet Gayrimenkul İhale İle Satılacaktır

✔ Finike Belediyesine Ait 20 Adet Gayrimenkul İhale İle Satılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Finike Belediyesi Kamu Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda mahalle, ada, parsel, cinsi ve nitelikleri yazılı 20 adet gayrimenkulün ihale ile satışı,
  • İşin Yapılacağı Yer : ANTALYA / FİNİKE
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No: 1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Satış,
✔ Finike Belediyesinden

1- Mülkiyeti Finike Belediyesi Kamu Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda mahalle, ada, parsel, cinsi ve nitelikleri yazılı 20 adet gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

GAYRİMENKUL SATIŞ LİSTESİ

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-112.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-113.png

2- İhalelere katılacak gerçek veya tüzel kişilerin belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmaması gerekmekte olup, her katılımcı “BORCU YOKTUR” belgesini ibraz etmekle mükelleftir.

3- Gayrimenkul Satış İhalesi 05.02.2020 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No: 1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA adresinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak istekliler, Geçici Teminat Bedeli ile Şartname Bedeli olan 200,00 TL’yi en geç 04.02.2020 Salı saat 17:30 kadar Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Halk Bankası Şubesindeki TR67 0001 2009 5760 0007 0000 03 numaralı hesabına yatırarak evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince yasaklanan ve yasaklama işlemi başlatılan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

7- İhale ile ilgili her türlü vergi ve harçlar alıcıya aittir.

8- İhale ile ilgili istenilen bilgiler belediyede mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.

9- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok