Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 173 0

Kozaklı Belediyesine Ait 1685 m² Arsanın Satışı Yapılacaktır….

Paylaş:

Nevşehir/Kozaklı Belediyesine Ait 1685 m² Arsanın Satışı Yapılacaktır….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 1685 m² arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.03.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Nevşehir/Kozaklı Belediyesi Encümen toplantı salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

1- Mülkiyeti Kozaklı Belediyesine ait İlçemiz Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde bulunan arsa vasıflı taşınmaz 2886 Sayılı D.İ.K.nun 45. Maddesi gereği açık artırma usulü ile ihale edilecektir. Vaziyet planları şartnamenin doğal ekleridir.

2- İhale 12.03.2020 tarih ve saat 11:00’de Nevşehir/Kozaklı Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyenler Nevşehir / Kozaklı Belediyesine müracaatı gerekmekte olup, bunlardan;

a) Şirket ise: İmza sirküsü, Sanayi ve Ticaret odası oda kayıt belgesi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu
b) Şahısların iştiraki halinde ise: Nüfus cüzdan sureti, İkametgah ilmühaberi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu istenecektir.

4- a) Talipli ihale öncesi yatması gereken % 3 geçici teminatı olan 32.000.- TL’yi Kozaklı Belediyesinin Ziraat Bankası Kozaklı Şubesinde bulunan TR88000100052128229860 5001 İban nolu Banka hesabına ve Dosya bedeli olan 250.- TL’yi Kozaklı Belediyesinin veznesine yatırmakla yükümlüdür.

5- Satışı yapılacak taşınmazın m2 birim fiyatı;

ADAPARSELALANMAHALLESİDEĞERİ(m2)TUTARIGEÇİCİ TEMİNAT
108111.685,09 m2H. Ahmet Yesevi527,00 TL888.042,43 TL32.000,00 TL


6- İhale ile ilgili geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Kozaklı Belediyesinin Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir veya 250,00 TL bedel karşılığında alınabilir.

7- Belediye Encümeni Sürülen peyleri yeterli görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Satış sonrası oluşacak %18 K.D.V. alıcıya aittir.

9- Taliplinin şartnamedeki hükümlerden herhangi birini yerine getirmediğinde Belediye Encümeni sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeye yetkilidir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir