Bağcılar Belediyesince Katlı Otopark ve Arsa Satışı İhale Edilecektir

✔ Bağcılar Belediyesince Katlı Otopark ve Arsa Satışı İhale Edilecektir
 • İhale Konusu : Katlı Otopark ve Arsa Satışı, (15 Temmuz Mahallesi, 2566 ada 92 parsel sayılı taşınmazın ve üzerinde bulunan 322 araçlık katlı otoparkın satışı)
 • İhale Tarih ve Saati : 28/01/2020 – 10:30
 • İlgili Müdürlük / Birim : Plan ve Proje Müdürlüğü
 • İlgili Adres : Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No: 1 Bağcılar / İSTANBUL
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
 • İhale Türü : Katlı Otopark ve Arsa Satışı
 • İhale Usulü : Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. maddesi)
 • Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri : 15 Temmuz Mahallesi, İstiklal Caddesi, No: 3 Bağcılar / İSTANBUL (2566 ada 92 parsel)
✔ Bağcılar Belediyesinden

İlan Metni ve Taşınmaza Dair Bilgiler

 • İli : İstanbul
 • İlçesi : Bağcılar
 • Mahallesi : 15 Temmuz
 • Cinsi : Arsa ve 322 Araçlık Otopark
 • Pafta : F21C22A3B
 • Ada : 2566
 • Parsel : 92
 • Yüzölçümü : 3.758,53 m²
 • Satılacak Hisse Oranı : Tamamı
 • Halihazır : 322 Araçlık Katlı Otopark
 • İmar Durumu : Genel Otopark Alanı
 • Adres : 15 Temmuz Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:3 Bağcılar / İSTANBUL

1) Muhammen Bedeli : 27.520.300,00 TL

 • Arsa : 19.732.282,50 TL
 • Bina (Katlı Otopark) : 7.526.400,00 TL

2) Geçici Teminat : 817.760,48 TL

3) Harçlar ve Vergiler : Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.

4) İhale Şartnamesi : Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur.

5) Şartname Bedeli : 1.500,00 TL

6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :

a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”,

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat,

c) Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tastikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler),

e) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler),

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de adres beyanı,

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi,

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler),

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir,

i) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir,

İkinci İhale :

Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 18.02.2020 tarihinde, Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın üçüncü ihalesi 10.03.2020 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok