Reklam Alanı
Reklam Alanı

Dana Bonfile Satış İhalesi Yapılacaktır

Paylaş:

✔ Dana Bonfile Satış İhalesi Yapılacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: NİĞDE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ 
 • İlan Numarası: ILN01375509
 • Şehir: NİĞDE
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi18.06.2021 – saat: 14:30
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: DANA BONFİLE SATIŞ İHALESİ
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün İhale Komisyonu


NİĞDE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

DANA BONFİLE SATIŞ İHALESİ

Fitilsiz Dana Bonfile İhalesi 2886 Devlet İhale Kanununun Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre 18/06/2021 tarihinde Açık teklif usulü ile teklif alınarak satışı yapılacaktır.

1- İdarenin

a-Adresi: Adana Yolu Üzeri 7. Km. 51270 MERKEZ/NİĞDE
b-Telefon ve Faks Numarası: 3882323377 – 3882326234
c-Elektronik Posta Adresi: [email protected]
d-İhale dokümanının görülebileceği yer: Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Satınalma Birimi

SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER

Sıra NoÜ  RÜN ADIMİKTARIYAKLAŞIK BİRİM FİYATITAHMİNİ BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1FİTİLSİZ DANA BONFİLE9.450 Kg78,33 TL740.218,50 TL25.000,00 TL18/06/202114:30

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1 kalem ürün için, 2886 Devlet İhale Kanununun Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü ile 18/06/2021 tarihinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

2- İhaleye iştirak edeceklerden istenen belgeler (asıl olacaktır);

İstekli Gerçek Kişi ise;

 • Noter tasdikli imza beyannamesi, nüfus cüzdanı, cüzdan fotokopisi ve oda kayıt belgesi

İstekli Tüzel Kişi ise;

 • Şirketler için ticari sicil gazetesi, noter tasdikli imza sirküleri ve oda kayıt belgesi

İstekliler Adına Vekaleten Katılma Halinde;

 • İstekli veya İstekliler adına ihaleye katılması halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri

Birden fazla ihaleye katılacak istekliler;

 • her ihale için ayrı ayrı zarf düzenleyeceklerdir. Her ihale için istenilen evrakların aslı veya “aslı gibidir” leri her zarfın içinde olacak şekilde düzenleyeceklerdir. Zarf düzenine uymayan veya eksik evrak bulunan istekliler / firmalar ihaleye alınmayacaktır.

3- Geçici Teminat mektubunu yukarıda belirlenen miktarda ve şartnameye uygun olarak Banka Teyit Yazısı ile birlikte zarfın içinde komisyona sunacaklardır. Geçici Teminat mektuplarının son geçerlilik tarihleri 18/08/2021 tarihli olacaktır.

Teminatın nakit yatırılması durumunda teminatın yatırılacağı yer Ziraat Bankası Niğde Şubesi nezdindeki TR95 0001 0002 1437 9745 4450 02 numaralı hesabına veya Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Veznesine yatırabilirler.

4- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir.

6- Posta yoluyla ihaleye katılacak İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 Devlet İhale Kanununun Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini posta ile gönderebilirler.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Postadaki gecikmeler ve vaktinde verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir