Reklam Alanı
Reklam Alanı

Kahvehane Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ Kahvehane Kiraya Verilecektir

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01316258
 • Şehir: BURSA
 • İlçe: Nilüfer
 • Semt-Mahalle: FADILLI MAH. / NİLÜFERKÖY
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 10.03.2021 – saat: 14:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Fadıllı Mah. 2. Sokak No:3/B adresinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 88,00 m² kapalı 184,79 m²’lik açık alanı olan Kahvehanenin 5 yıl süre ile kiralanması işi
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediyemiz Encümeninde
 • Metrekare: 272

✔ Nilüfer Belediye Başkanlığından

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

220,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 396,00 TL Geçici teminatlı, Fadıllı Mah. 2. Sokak No:3/B adresinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 88,00 m² kapalı 184,79 m²’lik açık alanı olan Kahvehanenin 5 yıl süre ile kiralanması işi 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile  ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 10.03.2021 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bursa/Nilüfer

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),
c) Vekaleten başvurularda vekaletname,
d) Nüfus Cüzdan örneği,

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;

a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b) 2021 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
c)Vekaleten başvurularda vekaletname,
d)Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Encümenimize müracaatları ilan olunur.

www.nilufer.bel.tr


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir