Reklam Alanı
Reklam Alanı
Ekonomi 252 0

2021 Yılı Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? 2021 Yılı İçin Asgari Geçim İndirimi Ne Kadar?

Paylaş:

2021 Yılı Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? 2021 Yılı İçin Asgari Geçim İndirimi Ne Kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre %21,56 ‘lık bir artış yapıldı ve 2021 yılı asgari ücret aylık brüt 3.577,50 TL,  aylık net 2.825,90 TL, günlük brüt 119,25 TL olarak belirlendi. 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazetede 30.12.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Aylık)3.577,50 TL
Asgari Ücret 2021 Net Ücret (Aylık)2.825,90 TL
Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük)119,25 TL

Asgari Ücret 2021

Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri
(01.01.2021 – 31.12.2021)
Brüt Ücret3.577,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı500,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı3.040,88 TL
Gelir Vergisi456,13 TL
Damga Vergisi27,15 TL
Kesintiler Toplamı1.019,91 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)268,31 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)2.825,90 TL

İşverene Maliyeti 2021

Asgari Ücret3.577,50 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)554,51 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu71,55 TL
İşverene Toplam Maliyeti4.203,56 TL

Asgari Ücretli Olarak Çalışanlar 2021 AGİ Dahil Ne Kadar Maaş Alacaklar?

Medeni DurumAylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar)2.825,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)2.879,57 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)2.919,81 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)2.960,06 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu)3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu)3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan)2.825,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu)2.866,15 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu)2.906,40 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu)2.960,06 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu)2.986,89 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu)3.013,72 TL

2021 Yılı İçin Asgari Geçim İndirimi Ne Kadar?

2021 yılı Asgari Geçim İndirimi tutarları belirlendi; Asgari Geçim İndirimi tutarı 268,31 TL – en yüksek AGİ tutarı 456,13 TL oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanan ve asgari ücret tutarının belirlenmesiyle netleşen asgari geçim indirimi tutarları aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

AGİ 2021 tutarı hesaplamalarında asgari ücret tutarı dikkate alınmaktadır. Yapılan hesaplamalar sonucu AGİ tutarı tüm yıl için geçerli olmaktadır.

AGİ NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi;

 • Çalışan kişinin evli olup olmaması ve çocuk sayısına göre farklılık arz eden bir uygulama olup,
 • 16 yaşından gün almak şartıyla tüm çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının çalışana geri iadesidir.

Mükellefin kendisi için yüzde 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10’u, Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için yüzde 7,5’i, Üçüncü çocuk için yüzde 10’u, diğer çocuklar için % 5’i, olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen yüzde 15’lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.

01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak Asgari Geçim İndirimi 2021 hesaplanmasına ilişkin tablosu aşağıda hazırlanmıştır.

2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tablosu (AGİ)

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2021 Hesaplama
(01.01.2021 – 31.12.2021)
Medeni DurumAylık Tutar
Bekar268,31 TL
Evli eşi çalışmayan321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu456,13 TL
Evli eşi çalışan268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu308,56 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu348,81 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu456,13 TL

AGİ’DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

-Asgari geçim indiriminden, ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı yararlanamaz.

-Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.

-Özel hizmetlerde çalışan şoförler.

-Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.

-Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.

-Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

-Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

-Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler)

Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar, yararlanamazlar.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

 • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilmiş olan tam mükellef gerçek kişiler
 • Tevkifata tabi olmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirmekte olanlar,
 • Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesi dahilinde ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, yararlanır.

Yabancılar Asgari Geçim İndiriminden Yararlanabilir mi?

 • Yabancı Çalışanın İkametgahı Türkiye’de İse,
 • Bir Takvim Yılında 6 Aydan Uzun Süre İle Türkiye’de İkamet Ediyor İse, AGİ’ den yararlanır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

Asgari Geçim İndiriminden;

 • Diğer ücret kapsamında vergilendiren hizmet erbapları,
 • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
 • Dar mükellefiyet dahilinde ücret geliri elde etmekte olanlar (ikametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler)
 • Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar, yararlanamazlar.

Diğer Ücret Kapsamında Olan Çalışanlar Kimlerdir

Gelir Vergisi Kanunun 64’üncü maddesi uyarınca;

 • Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbapları yanlarında çalışmakta olanlar,
 • Özel hizmetlerde çalışan şoförler, 
 • Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçiler,
 • Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
 • Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması nedeniyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar, diğer ücretliler kapsamındadır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÖDENMEMESİNİN CEZASI VAR MIDIR?

Çalışana ödenmeyen asgari geçim indirimi, haksız yere yapılan bir mahsup işlemi olarak değerlendirilecektir.

Dolayısıyla tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutara kadara tekabül eden kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş sayılacaktır.

Bu nedenle, ödenmemiş olan asgari geçim indirimi ilgili ayda eksik beyan edilmiş vergi tevkifatı olacak bu vergi içinde işverenler hakkında CEZALI TARHİYAT işlemi yapılacaktır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN YARARLANANİNDİRİM ORANI
Çalışanın kendisi%50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş 
1. çocuk%7,5
2. çocuk%7,5
3. çocuk%5
4. çocuk%5

Kıst Dönem Çalışmakta olan Ücretlinin Asgari Geçim İndirimi Hesaplanması Ne Şekildedir?

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde;

 • Ay kesirleri tam ay sayılmak şartıyla bu süreye tekabül etmekte olan indirim tutarları esas olacağından hesaplanan yıllık tutarın o aya tekabül etmekte olan tutardan kıst döneme ait gelir vergisi tutarı mahsup edilecektir.
 • Bu nedenle ücretlinin maaşına yansıyacak tutarda mahsup edilen tutar kadar olacaktır.

BOŞANAN ÇİFTLERDEN HANGİ TARAF ÇOCUK İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN YARALANABİLİR?

Boşanan çiftler için Asgari Geçim İndiriminin hesabında,

 • Hangi Tarafın Nafaka Sağladığı dikkate alınır.
 • Nafaka kim tarafından ödenmekte ise, indirimden de yine aynı taraf faydalanacaktır.

Çocuk Sayısına Göre Değişiklik Gösterir.

Nafaka ödeyen tarafın 2 çocuğu olmasına rağmen sadece tek çocuk için nafaka ödüyor ise AGİ’ den sadece tek çocuk için yaralanır.

Nafaka veren AGİ’ den yaralanmak istemez ise hak diğer tarafın olabilir.  

Nafaka ödeyen taraf AGİ’ den yararlanmayı tercih etmez ise diğer eşinde sosyal güvenliğe tabi olarak çalışması halinde AGİ’ den yararlanma hakkı doğar.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE NASIL BAŞVURULUR?

Asgari geçim indiriminin uygulanması için çalışanların “Aile Durum Bildirimi” ni çalışmakta oldukları muhasebe /  İnsan kaynakları birimine teslim etmeleri gerekmektedir.  

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİ EKSİK ALAN İŞÇİ NE YAPACAK?

Asgari geçim indirimini almayan işçinin alması gereken tutar hazineye gelir vergisi olarak ödenmiş olacaktır.

Çalışanın bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine başvurarak vergi hatası sebebiyle düzeltme talep etme ve iade isteme hakkı mevcuttur.

Vergi dairesine ibrazı gereken belgeler nelerdir?

Çalışan tarafından vergi dairesine verilecek dilekçe ekinde,

 • Nüfus Kayıt Örneği,
 • Hizmet Belgesi Dökümü,
 • Eksik Ödemeye Ait Maaş Dekontları,
 • Medeni Durum ve Çocuk Sayısına Ait,

Bilgilerin eklenmesi gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir