Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Faydalı Bilgiler 641 0

Kardeşimle Bir Arsa Aldık Kendi Payımı Tapuda Ayırmak İstiyorum İşlem Nasıl Gerçekleşir?

Paylaş:

Güncel: 02.01.2020

Bölünme (ayırma)/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

Tapu Müdürlüğünce İstenen Belgeler:

1- Kimlik belgesi (taraflara ve varsa temsilcilerine ait),

2- Fotoğraf (1 adet),

3- İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge (vekâletname, vasi kararı vb.),

4- Emlak beyan değerini gösteren belge (taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeden alınır),

5- İşleme konu taşınmaza ait tapu senedi (var olması halinde istenir),

6- Değişiklik dosyası (serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler),

7- Encümen kararı/İl idare kurulu kararı (mücavir alan içinde Belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekir),


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir