Kardeşimle Bir Arsa Aldık Kendi Payımı Tapuda Ayırmak İstiyorum İşlem Nasıl Gerçekleşir?

✔ Kardeşimle Bir Arsa Aldık Kendi Payımı Tapuda Ayırmak İstiyorum İşlem Nasıl Gerçekleşir?

Güncelleme: 02.12.2021

Bölünme (ayırma)/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

Tapu Müdürlüğünce İstenen Belgeler:

1- Kimlik belgesi (taraflara ve varsa temsilcilerine ait),

2- Fotoğraf (1 adet),

3- İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge (vekâletname, vasi kararı vb.),

4- Emlak beyan değerini gösteren belge (taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeden alınır),

5- İşleme konu taşınmaza ait tapu senedi (var olması halinde istenir),

6- Değişiklik dosyası (serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler),

7- Encümen kararı / İl idare kurulu kararı (mücavir alan içinde Belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekir),

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok