Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 441 0

Döşemealtı Belediyesinden Kiralık…

Paylaş:

Antalya/Döşemealtı Belediyesinden Kiralık…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 adet 120 m2 ofis kiralama ve 1 adet 148 m2 ofis satış ihalesi,
İşin Yapılacağı Yer : Antalya – Döşemealtı
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.05.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

SIRA NOTAŞINMAZIN CİNSİALANI
M2
MUHAMMEN BEDELİGEÇİCİ TEMİNATIİHALE TARİHİİHALE SAATİ
1Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi No: 454/ 1704 ada 10 nolu parseldeki Belediye İş Merkezi 2. Kat 203 Nolu ofis Bağımsız Bölüm No: 18120YILLIK KİRA BEDELİ 8.000,00TL+KDV720.00TL14.05.202014:00
2Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi No: 454/ 1704 ada 10 nolu parseldeki Belediye İş Merkezi 2.Kat 202 Nolu ofis Bağımsız Bölüm No: 17148SATIŞ BEDELİ 260.000,00TL7.800,00TL14.05.202014:30
1- Yukarıdaki listede bulunan Antalya/Mülkiyeti Döşemealtı Belediyesine ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık teklif usulü ile belirtilen tarihte Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından 1. sıradaki taşınmazın KİRALAMA 2. sıradaki taşınmazın ise SATIŞ ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye girecekler, ihale saatinden önce Banka Teminat Mektubu veya geçici teminat miktarını Belediyemiz veznesine yatırmış olması ve ihaleye girecek şahsın şahsen veya vekaleten katılması gerekmektedir.
3- İhaleye İştirak etmek isteyenler;
a) Katılmak istedikleri dükkanların, yukarıda belirtilen geçici teminatını Belediye veznesine yatırılacaktır.
b) Özel kişilerin; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah senedi (yerleşim yeri belgesi),
c)Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; güncel yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait ticaret ve sanayi odası belgesini,
ç)Vekaleten ihaleye gireceklerin güncel noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini ihale saatine kadar Belediye İhale Birimine vermeleri zorunludur.
4- Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz.
5- Döşemealtı Belediyesi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-Taşınmazlar üzerinde Antalya 7. İcra Dairesinin 3.200.000,00 TL. icrai haczi vardır. Alıcı tarafından ödeme yapılmasına müteakip bu ve gelebilecek şerhler kaldırılarak Tapu devri yapılacaktır.
Taşınmazın Mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale şartnamesindedir.
İhaleye Katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Kontrol ettirmeleri ve İhale Şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.
7- İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

İrtibat: 0242 421 30 53 (12 30 veya 12 51 dahili)


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir