İnegöl Belediyesine Ait 5 İş Yeri, 4 Tarla ve 1 Arsa Kiraya Verilecektir

✔ İnegöl Belediyesine Ait 5 İş Yeri, 4 Tarla ve 1 Arsa Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: 5 iş yeri, 4 tarla ve 1 arsa kiralama ihalesi
  • İşin Yapılacağı Yer: İnegöl
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.01.2020 – saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: İnegöl Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda (Sinanbey Mah. Nuri Doğrul Cd. No: 1 BURSA/İnegöl)
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme,
✔ İnegöl Belediyesinden

Belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen işyerleri Belediye Encümenince 28.01.2020 Salı günü ve saat 10.00’da İnegöl Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda (Sinanbey Mah. Nuri Doğrul Cd. No: 1 BURSA / İnegöl) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesince kapalı teklif usulü ile 3 (Üç) yıl süreli kiraya verilecektir.

1 – İdarenin;

a) Adresi : İnegöl Belediye Başkanlığı- Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cad. No: 1 – BURSA / İnegöl

b) Telefon ve Faks : 0-224 715 10 10 – Faks: 0-224 713 75 26

c) E-posta Adresi : [email protected]

2 – İhale Edilecek Yerler Tapu Bilgileri ve Nitelikleri;

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-87.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-88.png

3 – İhaleye Katılabilme Şartları;

Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

a) İkametgah (Nüfus İdaresi ya da Muhtarlıktan alınacaktır.)

b) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti.

c) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi.

ç) Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat bedelini yatırmış olmak. (Geçici teminat: Hesaplanan 3 yıllık tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (Yüzde üç) olarak hesaplanır.)

d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odaya ait belge.

e) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname.

f) İstekliler adına vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri.

g) İnegöl Belediye’sinden alınmış borcu yoktur belgesi.

4 – İstekliler işyerleri için tekliflerini aylık kira bedeli (KDV hariç) üzerinden, tarla ve arsa tekliflerini yıllık kira bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale kira bedeli teklifi en yüksek olan istekli üzerine bırakılacaktır.

5- İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

6- İhaleye katılmak isteyenler 28.01.2020 tarihi saat 09:00’a kadar ihaleyle ilgili istenen belgeleri İnegöl Belediyesi Cuma Mah. Atatürk Bulvarı No: 41/3 Belediye Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine teslim etmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermesi gerekmektedir.

Posta ile gönderilecek tekliflerde, teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok