Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 238 0

İvrindi Belediyesi’ne Ait 272 m² İş Yeri 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

İvrindi Belediyesi’ne Ait 272 m² İş Yeri 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Kurtuluş Mahallesi Büyükalan Mevkii 75 ada 240 parselde bulunan Kademe Binasının yan tarafındaki 272,00 m2 işyeri,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.04.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İvrindi Belediyesi/Balıkesir
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

Mülkiyeti İvrindi Belediyesine ait olan, İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Büyükalan Mevkii 75 ada 240 parselde bulunan Kademe Binasının yan tarafındaki 272,00 m2 işyeri 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45.Maddesine göre açık arttırma usulü kiraya verilecektir.

Kira ihalesi ile ilgili ihale tarih- saatleri, muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

KİRALANACAK İŞYERİ İLANI

S.NOMAHALLESİ MEVKİİ- ADA-PARSEL VE M2MUH. BEDELİHALE
TARİHİ/SAATİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
KİRA MÜDDETİ
1Kurtuluş Mahallesi Büyükalan Mevkii 75 ada 240 parselde bulunan Kademe Binasının yan tarafındaki 272,00 m2 işyeri1.500,00 – TL (AYLIK)10/04/2020
14.30
1.620,00-TL
3 YIL


İSTENİLEN BELGELER

  • Adres Belgesi,
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  • Geçici Teminat mektubu veya Makbuzu,
  • İvrindi Belediyesine borcu olmadığına dair yazı,
  • Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

İhaleye katılmak isteyenler ihale için gerekli olan belgeleri ihale günü saat: 12.00’a saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır,

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir