Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 506 0

Keçiören Belediyesi Dükkanları İhaleyle Kiraya Verecektir…

Paylaş:

Keçiören Belediyesi Dükkanları İhaleyle Kiraya Verecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 adet dükkan- Sivil Toplum Kuruluşu açılması ve işletilmesi koşuluyla-, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 3 yıllığına kira verilmesi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 07.05.2020 — saat: 14:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No : 1 KEÇİÖREN / ANKARA )
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Mülkiyeti Keçiören Belediyesi’ne ait İlçemiz Yakacık Mahallesinde imarın 4151 ada 14 nolu parseli üzerinde bulunan 2 adet dükkan (- Sivil Toplum Kuruluşu açılması ve işletilmesi koşuluyla-) , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2- Bahse konu olan 2 adet dükkanın bilgileri tabloda belirtilmiştir.

Sıra NoMahallesiAdresDükkan
No
Brüt Alan
(m²)
İhale Tarihiİhale SaatiMuhammen BedelGeçici Teminatı
1YakacıkSedefçiler Sokak Şenlikköy BloklarıC Blok No : 9047,8807.05.202014:40300,00 TL.324,00 TL.
2YakacıkSedefçiler Sokak Şenlikköy BloklarıC Blok No : 9255,1507.05.202014:50300,00 TL.324,00 TL.

3- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

 • İhaleye iştirak dilekçesi.
 • Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.
 • İkametgah Belgesi.
 • Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı. (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
 • Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
 • Şartname bedelinin Belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.
 • Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu olmadığına dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
 • Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge. (Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)
 • Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
 • Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
 • Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.

4- İhaleye Katılamayacak olanlar :

 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
 • Keçiören Belediyesinde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

5- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

6- Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

7- İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 100,00 TL. şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

Adres: Güçlükaya Mahallesi Cumhuriyet Cadddesi Kalaba Kent Meydanı No : 1 KEÇİÖREN/ANKARA


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir