Nilüfer Belediyesine Ait Kahvehane Kiraya Verilecektir

✔ Nilüfer Belediyesine Ait Kahvehane Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Başköy Mah. 9. (650) Sk.’ta bulunan ve mülkiyeti Belediyeye ait 1732 parsel üzerindeki 71,44 m²’lik Kahvehanenin 3 yıl süre ile kiralanması işi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.03.2020 — saat; 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediyenin Encümeninde
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Nilüfer Belediyesinden

İŞİN ADI: 250,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 270,00 TL. geçici teminatlı Başköy Mah. 9. (650) Sk.’ta bulunan ve mülkiyeti Nilüfer Belediyesine ait 1732 parsel üzerindeki 71,44 m²’lik Kahvehanenin 3 yıl süre ile kiralanması işi 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyenin Encümeninde 04.03.2020 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),

c) Vekaleten başvurularda vekaletname,

d) Nüfus Cüzdan örneği,

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;

a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b) 2020 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Vekaleten başvurularda vekaletname,

d) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Encümenimize müracaatları ilan olunur.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok