Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 414 0

Spor Kompleksi 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Spor Kompleksi 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Erciyes Dağı’nda 22-23-24 parseller Spor Kompleksi,
İşin Yapılacağı Yer : Kayseri
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

Melikgazi İlçesi Erciyes Mahallesi 10737 ada, 22-23-24 parselde yer alan sahalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık teklif usulü ihale” ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

1- İhale 24.03.2020 Salı günü saat 14.00’da  Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

b- Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

c- Tüzel kişiliklerde Noter tasdikli imza sirküleri.

ç- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

d- Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e -2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3- Son müracaat tarihi 24.03.2020 Salı günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

4- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

  • Muhammen Bedel: 570.000.- TL. ( KDV Hariç 3 Yıllık )
  • Geçici Teminat: 17.100.- TL.
  • Cinsi: Spor Kompleksi

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir