Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 202 0

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Ait İşyerleri Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Ait İşyerleri Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 18.03.2020 — saat: 10:00,
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : KBB Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, Yunus Emre Kültür Merkezi İçi, Zemin Kat; 17,18,19,20,21,22,23,25,26; 1. Kat; 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Nolu toplam 1352 m² kullanım alanlı “Büro” işyerlerinin, Aylık 62.000,00-TL+KDV muhammen kira bedeli üzerinden 18 Mart 2020 günü 10:00’da KBB Encümen Toplantı Salonunda 10 (on) yıl süre ile 2886 sayılı DİK. 36. ve 37. madddesi hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1- İhale şartname bedeline ait makbuz aslı (1.000,00-TL),

2- Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı (223.200,00-TL),

3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı (250.000,00-TL),

4- Belediyeden “Borcu yoktur” belgesi,

5- Vekaleten katılımda Noter tasdikli Vekaletname ile vekilin Noter imza beyanı,

6- Ortak katılımda Noter tasdikli Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- Noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- İkametgah Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Şirketin Adres beyanı,

3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi.

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 17 Mart 2020 günü saat: 12:30’a kadar KBB Yeni Hizmet Binası A Blok. Zemin katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi, aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir