Kocaeli Gölcük’te Bulunan Otopark Yerleri Kiraya Verilecektir

✔ Kocaeli Gölcük’te Bulunan Otopark Yerleri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belde A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonu, Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No: 40 İzmit / KOCAELİ.
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

1. İhaleyi Yapan İdare: Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

a) Adresi: Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü, Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No: 40 İzmit / KOCAELİ

b) Telefon No: 0 (262) 335 13 07 – 0 (262) 335 15 88

c) Faks No: 0 (262) 335 55 40 – 0 (262) 335 41 86

d) web/e-mail: www.beldeas.com / [email protected]

2. İhalenin Konusu: Kocaeli İli, Gölcük İlçe sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen yol üstü otopark yerlerinin, Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36 ve devamı maddeleri kapsamında “Kapalı Teklif Usulü” ile ihalesi yapılarak işletilmesinin kiraya verilmesi.

3. İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36 ve devamı maddeleri kapsamında “Kapalı Teklif Usulü”.

4. İhalenin Tarih ve Saati, Yeri: Aşağıda belirtilen tarih ve saatte; Belde A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonu, Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No: 40 İzmit / KOCAELİ.

5. Diğer Bilgiler: İşletilmesi kiraya verilecek iş yerinin; “adresi, cinsi, kullanım alanı, kiralama süresi, kiralama süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri, aylık ve toplam tahmin edilen kira bedelleri, geçici teminat bedeli, iştirak teminatı bedeli, ihale şartnamesi satış bedeli, ihale teklif zarflarının son teslim tarih ve saati, ihalenin tarih ve saati” hususlarındaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

6. İhale Şartnamesinin Bedelsiz Olarak Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ticaret Müdürlüğü) , Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No: 40 İzmit / KOCAELİ

7) İhaleye Katılabilme Şartları ile İstenilen Teminat ve Belgeler:

1) Gerçek Kişilerden:

a. İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge.

b. Belde A.Ş.’ye borcu olmadığına ilişkin belge.

c. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin belge.

d. Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge veya Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.

e. İştirak teminatı bedelinin ödendiğine ilişkin belge veya Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.

f. Noter onaylı imza beyannamesi.

g. Vekaleten katılım olması halinde İstekli adına ihaleye katılacak olan kişinin Noter onaylı vekaletnamesi ve Noter onaylı imza beyannamesi.

h. Ortak girişim olması halinde Noter onaylı ortak girişim beyannamesi. (Ortak girişim olması halinde ortakları oluşturan kişilerin her birine ait olmak üzere; b), c), f), g), i), j), k) ve l) fıkralarında belirtilen belgeler.

i. İkametgah belgesi. (Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorunludur.)

j. Nüfus kayıt örneği belgesi.

k. Adli sicil belgesi.

l. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Tüzel Kişilerden:

a. İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge.

b. Belde A.Ş.’ye borcu olmadığına ilişkin belge.

c. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin belge.

d. Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge veya Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.

e. İştirak teminatı bedelinin ödendiğine ilişkin belge veya Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.

f. Noter onaylı imza sirküsü.

g. Vekaleten katılım olması halinde İstekli adına ihaleye katılacak olan kişinin Noter onaylı vekaletnamesi ve Noter onaylı imza beyannamesi.

i. Ortak girişim olması halinde Noter onaylı ortak girişim beyannamesi.

Ortak girişim olması halinde ortakları oluşturan kişilerin her birine ait olmak üzere; b), c), f), g), i), j), k), l), m) ve n) fıkralarında belirtilen belgeler.

j. Oda sicil kayıt ve faaliyet belgeleri. (İlk ilan tarihi itibariyle olmalıdır.) Vergi levhası fotokopisi.

k. İkametgah belgesi. (Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorunludur. Tüzel kişiliğin yetkilisinin / yetkililerinin olmalıdır.)

l. Nüfus kayıt örneği belgesi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.)

m. Adli sicil belgesi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.)

n. Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.)


8) Diğer Hususlar:

a) İhale teklif zarfları yukarıda belirtilen ihalenin tarih ve saatine kadar İdareye verilir.

b) Posta ile gönderilecek ihale teklif zarflarının da yukarıda belirtilen ihalenin tarih ve saatine kadar İdareye ulaşması şarttır.

c) İsteklilerin veya vekillerinin ihalede hazır bulunmaları artırma turlarına katılım için zorunludur.

d) İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 inci maddesi gereğince ilan olunur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok