Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 322 0

Ortaca Belediyesi Dükkan Yeri Kiraya Veriyor

Paylaş:

✔ Ortaca Belediyesi Dükkan Yeri Kiraya Veriyor

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01378932
 • Şehir: MUĞLA
 • İlçe: Ortaca
 • Semt-Mahalle: AKINCI MAH. / ORTACA
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 15.06.2021 – saat: 10:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu”

ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığı’na ait Belediyemizin hüküm ve tasarrufundaki aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 8 adet taşınmaz, 15.06.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatte, Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile 01.07.2021 tarihinden itibaren kiraya verilecektir.

SNİLİİLÇESİMAHALLESİKAPI NOYÜZ ÖLÇÜMÜ (M²)NİTELİĞİHİSSESİFİİLİ DURUMUYAPILAŞMA DURUMUMUHAMMAN BEDEL (₺)GEÇİCİ TEMİNAT (₺)İHALE
SAATİ
1MUĞLAORTACAAkıncı Akıncı-Güzelyurt Caddesi8482 m²DükkanTAMDükkan82 m²’lik dükkanAYLIK
600,00
1.080,0010:00
2MUĞLAORTACAYeşilyurt
Yunus Emre Caddesi
760 m²DükkanTAMDükkan60 m²’lik dükkanAYLIK
400,00
720,0010:15
3MUĞLAORTACADalyan
Marmarlı Sokak
32 m²Gsm baz istasyonuTAMGsm baz istasyonu32 m²’lik gsm baz istasyonuYILLIK
23.000,00


 
2.070,0010:30
4MUĞLAORTACADalyan
Pazaryeri Sokak
6 m²Atm yeriTAMAtm yeri6 m²’lik atm yeriYILLIK
25.000,00
 
2.250,0010:45
5MUĞLAORTACAÇaylı
Bent Yolu Küme Evler
8/I50 m²Tüp deposuTAMTüp Deposu50 m²’lik tüp deposuAYLIK
800,00
1.440,0011:00
6MUĞLAORTACAÇaylı
Bent Yolu Küme Evler
8/J50 m²Tüp deposuTAMTüp deposu50 m²’lik tüp deposuAYLIK
800,00
1.440,0011:15
7MUĞLAORTACACumhuriyet
338 Sokak
14/12700 m²Depo yeriTAMDepo yeri700 m²’lik depo yeriAYLIK
1.400,00
5.040,0011:30
8MUĞLAORTACAKemaliye
1011 Sokak
547 m²DükkanTAMDükkan47 m²’lik dükkanAYLIK
300,00
540,0011:45

2- İhale dokümanı (Şartname, Adres beyanı,Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No=105 Belediye Hizmet Binası /Mali Hizmetler Müdürlüğü- Ortaca- Muğla adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

3- İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 • İkametgâh Belgesi,
 • Kimlik
 • Adli sicil Belgesi.
 • Kayıtlı ise Kayıtlı olduğu oda kayıt belgsi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 • İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 • İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) ORTAK BELGELER:

 • Oda kayıt Belgesi (ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır),
 • Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 • Adli Sicil Belgesi (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü/varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)
 • İmza sirküleri,
 • Vergi levhası.
 • Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge (ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.) Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi geçmemiş olacak.
 • Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası.
 • Tebligat için adres beyanı.
 • Yer görme Belgesi,
 • ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyan.
 • Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Ortaca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.)
 • Şartname satın alındığına dair makbuz.

Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

4- Evrak teslim tarihinden sonra postada/kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5- İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 40.00.TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları mecburidir.

6- İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 14.06.2021 tarihi saat:16:00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve saatinde Beledediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

8- İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli yedniden tespitte serbesttir.İhale Komisyonunun ihaleyi yapıp/yapmama kararı kesindir.

9- Taşınmazların aylık veya yıllık kira bedelleri idareye aylık olanlar her ayın 15’inde peşinen yıllık olanlar sözleşmeden sonra 30 içinde peşinen ödenecektir.

10- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiraya verilmesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
İlan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir