Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 271 0

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Kiralıklar…

Paylaş:

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Kiralıklar…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 38 adet gayrimenkul,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 21.04.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme
,

EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

( Kiralık Gayrımenkul İlanı)

sıra
no
Dosya NoİliİlçesiMevkiiCinsiKapı Noada
no
parsel
no
alanı
(m2)
aylık
muhammen
kira
bedeli (TL.)
geçici
teminat
ek teminat
% 20
ihale
tarihi
ihale
Saati
1221010478006EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeriB/6107213713,00210,0076,00504,0021.04.202014:00
2221010478014EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeriB/14107213711,50156,0057,00375,0021.04.202014:00
3221010478025EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeriB/25107213740,49442,00160,001.061,0021.04.202014:00
4221010478028EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeriB/28107213720,05317,00115,00761,0021.04.202014:00
5221010478034EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeriB/34107213719,34416,00150,00999,0021.04.202014:00
6221010478045EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeriZ/7107213712,75664,00240,001.594,0021.04.202014:00
7221010478090EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeri1./18107213718,36623,00225,001.496,0021.04.202014:00
8221010478094EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeri1./22107213720,88608,00219,001.460,0021.04.202014:00
9221010478100EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeri2./4107213731,00520,00188,001.248,0021.04.202014:00
10221010478125EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeri2./29107213725,41468,00169,001.124,0021.04.202014:00
11221010478126EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeri2./30107213723,42579,00209,001.390,0021.04.202014:00
12221010478127EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeri2./31107213720,71533,00192,001.280,0021.04.202014:00
13221010478130EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeri2./34107213725,50377,00136,00905,0021.04.202014:00
14221010478139EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeri3./6107213713,50185,0067,00444,0021.04.202014:00
15221010478140EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeri3./7107213713,50197,0071,00473,0021.04.202014:00
16221010478150EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeri3./17107213717,50304,00110,00730,0021.04.202014:00
17221010478158EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeri3./25107213716,70572,00206,001.373,0021.04.202014:00
18221010478168EdirneMerkez1.Vakıf İşhanıİşyeri3./35107213720,30298,00108,00716,0021.04.202014:00
19221010553016EdirneMerkez2.Vakıf İşhanıİşyeri2/2015264471,13718,00259,001.724,0021.04.202014:00
20221010553018EdirneMerkez2.Vakıf İşhanıİşyeri2/2035264438,84509,00184,001.222,0021.04.202014:00
21221010553020EdirneMerkez2.Vakıf İşhanıİşyeri2/2055264432,93509,00184,001.222,0021.04.202014:00
22221010553023EdirneMerkez2.Vakıf İşhanıİşyeri205-15264413,00156,0057,00375,0021.04.202014:00
23221010022000EdirneMerkezBedesten Çarşısıİşyeri21397106,98623,00225,001.496,0021.04.202014:00
24221010024000EdirneMerkezBedesten Çarşısıİşyeri19397123,82608,00219,001.460,0021.04.202014:00
25221010040000EdirneMerkezBedesten Çarşısıİşyeri15397284,76800,00288,001.920,0021.04.202014:00
26221010041000EdirneMerkezBedesten Çarşısıİşyeri11397294,67660,00238,001.584,0021.04.202014:00
27221010057016EdirneMerkezBedesten Çarşısıİşyeri163974645,341.461,00526,003.507,0021.04.202014:00
28221010057020EdirneMerkezBedesten Çarşısıİşyeri203974627,01881,00318,002.115,0021.04.202014:00
29221010057023EdirneMerkezBedesten Çarşısıİşyeri233974626,121.787,00644,004.289,0021.04.202014:00
30229010057025EdirneMerkezBedesten Çarşısıİşyeri25-263974651,833.493,001.258,008.384,0021.04.202014:00
31221010071000EdirneMerkezBedesten Çarşısıİşyeri16397604,30678,00245,001.628,0021.04.202014:00
32221010533000EdirneMerkezKaraağaç Mah., İki Köprü Arası Cad.Arsa109324-26-27-28-29-30/A21.373,7320.802,007.489,0049.925,0021.04.202014:00
33221010550000EdirneMerkezBabademirtaş Mah., Salı Tekke Sok.Arsa25216133,49211,0076,00507,0021.04.202014:00
34221010080001EdirneMerkezSarıcapaşa Mah., Talatpaşa Cad.ATM yeri(A) harfi ile gösterilen kısım422255,001.250,00450,003.000,0021.04.202014:00
35391010012000KırklareliMerkezHızırbey Bedesteniİşyeri18215,51587,00212,001.409,0021.04.202014:00
36391010013000KırklareliMerkezHızırbey Bedesteniİşyeri28225,87527,00190,001.265,0021.04.202014:00
37391010025000KırklareliMerkezHızırbey Bedesteniİşyeri1082329,13569,00205,001.366,0021.04.202014:00
38391010028000KırklareliMerkezHızırbey Bedesteniİşyeri12823510,441.291,00465,003.099,0021.04.202014:00

1- Yukarıda her türlü vasfı yazılı taşınmazlar 2020 yılı hizalarında gösterilen aylık muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre sözleşme tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.

Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacaktır.

2- İhale açık arttırma suretiyle 21.04.2020 tarihinde saat : 14:00’de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünde (Sabuni Mahallesi,Talatpaşa Caddesi No: 145) yapılacaktır. Kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde İdare binasında görülebilir.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne kira/ecrimisil borcu bulunanlar ile mahkemelerde hukuki ihtilafı bulunan talipliler ihaleye kesinlikle alınmayacaktır.

3- Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi 21.04.2020, son müracaat saati ise 11:00’dir. Müracaat tarihinden ve saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişiler bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- 1.Vakıf işhanı, 2.Vakıf işhanı 2020 yılı yatırım programındadır. İdare tarafından uygulamaya geçileceği zaman 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20. maddesi gereği kira süresinin bitiminden 1 ay önce bildirim yapılmak kaydıyla taşınmaz tahliye edilecektir.

6- İstekliler gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi ile T.C.kimlik numarasını ibraz edeceklerdir. Şirket olarak katılacaklar ise 2020 tarihli, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, faaliyet belgesi, şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile şirketin vergi numarasını ibraz edeceklerdir.

Vekaleten iştirak ediyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi ve belgelerini 21.04.2020 Perşembe günü saat 11:00’e kadar Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Servisine teslim edilmesi gerekmektedir.

Geçici ve ek teminatların tamamı Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Edirne şubesindeki TR090001500158007287988565 nolu hesabına ( teminatlar yatırılırken taşınmazın parsel, kapı numaraları ile mevkii belirtilecektir ) yatırılacaktır.

7- Geçici ve ek teminatların geri ödemeleri katılımcıların banka hesap numaralarına yapılacaktır. (Banka hesap Numarası ve İban Numarası olmayanların her hangi bir bankadan hesap açtırması gerekmektedir)

8- Bu ilan kiralık yer talebi ile ilgili, İdareye verilen dilekçe sahiplerine duyuru mahiyetinde olup, ihaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılacaktır.

9- İhale uhdesinde kalan isteklinin süresi içerisinde İdare ile kira kontratosu yapmaması halinde geçici teminatla birlikte ek teminat da bütçeye irad kaydedilir.

10- Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.

11- 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 24. maddesi gereğince vakıf taşınmazlar yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı kiracılar tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigorta ettirileceklerdir.

12- İhale konusu 1.Vakıf işhanı, 2.Vakıf işhanı, Bedesten Çarşısı, Hızırbey Bedesteninde fast food, sulu yemek, döner vb. kokulu yiyecek maddeleri üretim ve satışı ile tütün (açık tütün, nargile mamülleri) satışı yapılmayacaktır.

13- 32. sıradaki taşınmaz onaylı imar durumunda günü birlik tesis alanında kalmaktadır. Edirne Belediyesinin 12.09.2018 tarih ve 527 sayılı imar durumu belgesindeki plan hükümleri ve koşulları geçerlidir. Söz konusu taşınmazın 1/2 hissesi idaremize 1/2 hisseside payları oranında 3 özel şahsa aittir.

İhale neticesinde idaremiz ile ayrı bir sözleşme ve hissedarları ile ayrı sözleşme yapılacaktır. İdaremiz kira stopajından muaf olup ihale neticesinde oluşan kira bedelinin 1/2 si idaremize, 1/2 payıda net kira bedeli olarak payları mukabilinde hissedarlarına ödenecektir.

14- 34. sıradaki özel şartlı olarak ihale edilen taşınmaz 422 ada 25 parselde haritasında (A) harfi ile gösterilen 5,00 m2 lik kısma, banka ATM kioks ünitesi kurulumunu kapsar. ATM ünitesi kurulumu ve ATM nin her türlü elektirik, su, bakım, kurulum vs. bütün masrafları kiralayana aittir.

15- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

Bilgi için:

  • Tel: 0 284 225 32 06
  • Faks: 0 284 225 10 99
  • e- posta: [email protected]
  • Elektronik Ağ: www.vgm.gov.tr

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir