Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 249 0

Van Ferit Melen Havalimanında Bulunan Rent a Car Mahalli Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Van Ferit Melen Havalimanında Bulunan Rent a Car Mahalli Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Van Ferit Melen Havalimanı terminal binası gelen yolcu salonu çıkışında bulunan BZ-03 nolu 10.13 m²’lik rent a car mahalli,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 08.04.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Van Ferit Melen Havalimanında yapılacaktır.
İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Van Ferit Melen Havalimanı terminal binası gelen yolcu salonu çıkışında bulunan BZ-03 nolu 10.13 m²’lik rent a car mahalli KDV dahil aylık 5.300-TL (beşbinüçyüzTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2- Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (yüzTL) karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyenler 20.000-TL (yirmibinTL) geçici teminat vereceklerdir.

4- İstekliler 08.04.2020 günü saat 14.00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Van Ferit Melen Havalimanı Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5- İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6- Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

7- İhale, 08.04.2020 günü saat 14.30’da Van Ferit Melen Havalimanında yapılacaktır.

8- Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara
Tel: 0 312 204 22 97
Faks: 0 312 212 54 22


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir