Dursunbey Belediyesine Ait Taşınmazlar Satılacaktır

✔ Dursunbey Belediyesine Ait Taşınmazlar Satılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 26.02.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balıkesir/Dursunbey Belediye Başkanlığı
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış
✔ Dursunbey Belediyesinden

Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve 45. maddesi uyarınca Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen 5 adet belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak en geç 26.02.2020 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar Balıkesir/Dursunbey Belediye Başkanlığına getirilmesi;

1. Başvuru Dilekçesi ve Geçici Teminat Makbuzu.

2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, (Belediye Başkanlığından )

3. Özel kişinin kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt, örneğinde belirtilen kişilerin, Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)

4. Tüzel Kişi iştirak edecek ise; yetkili olduğuna dair noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti ve Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi,

5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, ( İkametgahı İlçe dışında olanlar)

NOT: İhale şartnamesi ve ekler mesai saatleri içinde Belediye Tahakkuk Tahsilat servisinden ücretsiz alınabilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok