Gümüşhane Belediye Başkanlığının 1 Adet İş Yeri İhalesi

✔ Gümüşhane Belediye Başkanlığının 1 Adet İş Yeri İhalesi

Gümüşhane Belediyesine ait olan; Hasanbey Mahallesi Kıbrıs Caddesi 95 ada 64 parsel üzerinde bulunan 25 Numaralı Kapalı Modern Pazar Yerindeki 1 adet iş yeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-30.png

İhale, 15.01.2020 tarihinde Çarşamba günü saat: 15:00’de Belediyenin Meclis Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılımcılardan istenecek belgeler

Gerçek Kişilerden:

a- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

b- T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı örneği/Fotokopisi,

c- Noter tasdikli imza sirküleri,

d- Nüfus müdürlüğünden onaylı adres belgesi,

e- Şartname Bedeli 250.- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,

f- Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu,

g- Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h- Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı,

i- İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

Tüzel Kişilerden:

a- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

b- Noter tasdikli imza sirküleri,

c- Onaylı adres belgesi,

d- Şartname Bedeli 250.- TL. olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,

e- Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu,

f- Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g- Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı,

h- Ticaret sicil gazetesi,

i- İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47.Maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 15/01/2020 günü saat 15:00’e kadar Gümüşhane Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimine teslim edeceklerdir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Konu ile ilgi ihale şartnamesi ve ekleri Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi’nden temin edilebilir.

Son müracaat tarihi: 15.01.2020 Çarşamba günü saat 15:00’e kadar olup, Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi’ne yapılacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok