Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 292 0

Marmaraereğlisi Belediyesine Ait Taşınmazların Satış İhalesi…

Paylaş:

TEKİRDAĞ/Marmaraereğlisi Belediyesine Ait Taşınmazların Satış İhalesi…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 23.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi :
TEKİRDAĞ/  Marmaraereğlisi Belediyesi 4.kat imar komisyon toplantı salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

Aşağıda vasıfları belirtilen, TEKİRDAĞ/Marmaraereğlisi Belediyesine ait taşınmaz mallar; 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine istinaden, açık arttırma usulü ile 18.12.1984 tarih 18607 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlete Ait Taşınmaz mal satış, trampa, kiraya verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, ecrimisil yönetmeliği ve 24.03.2004 tarih 25412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 18607 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikte Değişiklik yapılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre satılacaktır.


Satışı yapılacak taşınmaz mallar; TEKİRDAĞ /Marmaraereğlisi Belediyesi hudutları dahilinde, Bahçelievler mahallesinde olup, taşınmazların hissesinin tamamı Marmaraereğlisi Belediyesine aittir.

İhale, 25.03.2020 Çarşamba günü TEKİRDAĞ/Marmaraereğlisi Belediyesi Encümeni huzurunda, Marmaraereğlisi Belediyesi 4. kat imar komisyon toplantı salonunda yapılacaktır.

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- Taşınmaz mal şartnamesi TEKİRDAĞ/Marmaraereğlisi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.

2- İstekliler Nüfus cüzdan örneği vereceklerdir.

3- Parseli belirtilen ve ilanda gösterilen tutarda geçici teminat yatırılacaktır.

4- İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerin 2020 yılında düzenlenmiş vekaletname vermeleri, ihale saatinden önce geçici teminatı yatırmaları veya banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir.

5- İhaleye katılmak isteyen firma ve kuruluşlarının, Ticaret ve Sanayi odasından 2020 yılına ait belge, yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret ve Sicil Memurluğundan yetki belgesi, tüzel kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri, yetki verilenin imza sirküsü vermesi gerekmektedir.

6- Marmaraereğlisi Belediyesinden temin edilen şartnamenin imzalanarak, istenen belgelerle birlikte yukarıda belirtilen gün ve saatte ihaleye katılınacaktır.

7- Marmaraereğlisi Belediyesi Encümeni; ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir