Mülkiyeti Çine Belediyesine Ait Taşınmazlar Satılacaktır

✔ Mülkiyeti Çine Belediyesine Ait Taşınmazlar Satılacaktır

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 • Niteliği, Türü ve Miktarı : K. Pınardere, arsa, 17 Ada, 1 Parsel, 7671 m2
 • İşin Yapılacağı Yer : Çine / Aydın
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.02.2020 — saat: 14:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu,
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Satış,
Çine Belediyesi


Mülkiyeti Çine Belediyesi’ne ait aşağıda adresi, mevkii, niteliği, ada/parseli, yüzölçümü ve muhammen bedelleri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1. ve 45. Maddelerine göre satış ihalesi 25.02.2020 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 14:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni huzurunda Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

 • a) İkametgah Belgesi.
 • b) Kimlik Fotokopisi.
 • c) Belediyeye günü geçmiş borcu olmadığına dair belge.
 • d) Geçici Teminatın ve ihale dosya ücretinin yatırıldığına dair Tahsilat Makbuzu.
 • e) Gerçek ve Tüzel kişiliklerde vekaleten ihaleye girecek olanlar için Noter Onaylı vekaletname ve imza sirküsü

2- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6ncı maddesinde belirtilen kişiler ve Belediyeye kira, emlak, ÇTV ve diğer borcu olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

3- İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi, resim, harç ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir.

4- İhale şartnamesi Çine Belediyesi Tahsilat Şefliği servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve ayrıca ihale ile ilgili Ek Şartlar ve Teknik Şartname Taşınmaz Satış Şartnamesinde belirtilmiştir.

5- İhaleye girmek isteyen istekliler 25.02.2020 Salı günü saat 12:30’a kadar 100,00TL bedel karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.

6- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7- İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.

8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok