Mülkiyeti Çine Belediyesine Ait Taşınmazlar Satılacaktır

✔ Mülkiyeti Çine Belediyesine Ait Taşınmazlar Satılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : K. Pınardere, arsa, 17 Ada, 1 Parsel, 7671 m2
  • İşin Yapılacağı Yer : Çine / Aydın
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.02.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış,
✔ Çine Belediyesinden


Mülkiyeti Çine Belediyesi’ne ait aşağıda adresi, mevkii, niteliği, ada/parseli, yüzölçümü ve muhammen bedelleri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1. ve 45. Maddelerine göre satış ihalesi 25.02.2020 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 14:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni huzurunda Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a) İkametgah Belgesi.

b) Kimlik Fotokopisi.

c) Belediyeye günü geçmiş borcu olmadığına dair belge.

d) Geçici Teminatın ve ihale dosya ücretinin yatırıldığına dair Tahsilat Makbuzu.

e) Gerçek ve Tüzel kişiliklerde vekaleten ihaleye girecek olanlar için Noter Onaylı vekaletname ve imza sirküsü

2- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6ncı maddesinde belirtilen kişiler ve Belediyeye kira, emlak, ÇTV ve diğer borcu olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

3- İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi, resim, harç ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir.

4- İhale şartnamesi Çine Belediyesi Tahsilat Şefliği servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve ayrıca ihale ile ilgili Ek Şartlar ve Teknik Şartname Taşınmaz Satış Şartnamesinde belirtilmiştir.

5- İhaleye girmek isteyen istekliler 25.02.2020 Salı günü saat 12:30’a kadar 100,00TL bedel karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.

6- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7- İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.

8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok