Reklam Alanı
Reklam Alanı

Kamyonet, Otomobil, Paletli Ekskavatör ve Vidanjör Satışı Yapılacaktır

Paylaş:

✔ Kamyonet, Otomobil, Paletli Ekskavatör ve Vidanjör Satışı Yapılacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01319607
 • Şehir: TRABZON
 • İlçe: Ortahisar
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 22.03.2021 — saat: 11:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Kamyonet, otomobil, paletli ekskavatör, vidanjör

✔ T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TİSKİ Genel Müdürlüğü demirbaşlarına kayıtlı olan aşağıda cinsi, markası, modeli, muhammen bedelleri, geçici teminatları, ihale günü ve saatleri belirtilen iş makinesi ve araçlar 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.maddesi gereğince “Açık Teklif  Usulü” ile satılacaktır.

Sıra  NoCinsiMarka/
Modeli
PlakasıMevcut Durumu    (Faal-Arızalı-Arıza açıklaması)Muhammen Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale Günüİhale SaatiŞartname bedeli (TL)
1Kamyonet (açık kasa)Dodge PW 250 4X4
(1996 model)
61 FH 459Arızalı (motor şanzıman ve kaporta revizyon görmeli)18.000,001.800,0022.03.202111:00
2OtomobilTofaş-Fiat M.131 Kartal
(1996 model)
61 DP 004Kazalı (ön taraftan)7.000,00700,0022.03.202111:10
3Kamyonet (açık kasa)Desoto XLV PW 150
(1988 model)
61 LA 906Arızalı (motor, şanzıman ve kaporta revizyon görmeli)12.000,001.200,0022.03.202111:20
4Kamyonet (kapalı kasa)Ford transit 2,5
(1997 model)
61 NA 242Arızalı (motor, şanzıman ve kaporta revizyon görmeli)18.000,001.800,0022.03.202111:30
5Damperli KamyonOtoyol 65.9
(1996 model)
61 FA 338Arızalı (motor, şanzıman ve kaporta revizyon görmeli)25.000,002.500,0022.03.202011:40
6Kamyonet
(çift kabinli)
Nissan 4X4 rally raid
(2005 model)
61 FE 440Arızalı (motor revizyon görmeli)23.000,002.300,0022.03.202011:50
7Kamyonet (açık kasa)Dodge PD 250
(1994 model)
61 EZ 438Arızalı (motor, şanzıman ve kaporta revizyon görmeli)14.000,001.400,0022.03.202012:00
8Kamyonet (açık kasa)Desoto PD 250 AS
(1997 model)
61 DE 631Arızalı (motor, şanzıman ve kaporta revizyon görmeli)21.000,002.100,0022.03.202012:10
9Kamyonet (açık kasa)Fargo PW 250 Super
(2000 model)
61 FA 327Arızalı (motor, şanzıman ve kaporta revizyon görmeli)24.000,002.400,0022.03.202012:20
10OtomobilRenault Megan
(2018 model)
61 ABG 312Kazalı (ağır hasarlı)70.000,007.000,0022.03.202012:30
11Kamyonet (açık kasa)Desoto PD 250 AS
(1994 model)
61 UA 173Arızalı (motor, şanzıman ve kaporta revizyon görmeli)15.000,001.500,0022.03.202012:40
12Kamyonet (açık kasa)Ford Transit
(1996 model)
61 KB 652Arızalı (motor, şanzıman ve kaporta revizyon görmeli)18.000,001.800,0022.03.202012:50
13OtomobilRenault TSWR 12
(1993 model)
61 FA 289Arızalı (motor, şanzıman ve kaporta revizyon görmeli)7.000,00700,0022.03.202013:00
14Paletli EkskavatörDaewoo 130LC-V
(2000 model)
00-08001Arızalı (motor ve yürüyüş takımları revizyon görmeli)70.000,007.000,0022.03.202013:10
15Paletli EkskavatörHidromek 220 LC
(2004 model)
04-08001Arızalı (motor ve yürüyüş takımları revizyon görmeli)65.000,006.500,0022.03.202013:20
16VidanjörBMC 170-25
(1994 model)
61 FE 294Arızalı20.000,002.000,0022.03.202013:30

İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde TİSKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda (Sanayi Mah. Devlet Karayolu Cad. Yaren Sokak No: 1 Ortahisar/Trabzon) yapılacaktır.

2. İhale Dokümanı mesai günleri ve saatleri içerisinde TİSKİ Genel Müdürlüğü (Sanayi Mah. Devlet Karayolu Cad. Yaren Sokak No:1 Ortahisar/Trabzon) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3. İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki belgeler istenecektir.

 • İstekliler ihalesine girecek oldukları iş makineleri ve araçların her biri için ayrı ayrı yatıracakları geçici teminatlarına ait banka makbuzu veya teminat mektubu.  
 • İhale tarihine göre son 2 ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir belge (İkametgâh Belgesi veya Ticari İkametgâh Belgesi) ve nüfus cüzdanı sureti.
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 • İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortaklarına ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü ve tüzel kişilik adına ihaleye giren şahsın ihalede teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletnamesi.
 • Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
 • İsteklilerden; iş makineleri ve araçları mahallinde gördüğüne, mevcut haliyle kabul ettiğine ve satın aldıktan sonra herhangi bir tadilat veya onarım talep etmeyeceğine dair Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünden alacakları “ Araç Görme Belgesi”.

4. Posta yoluyla ihaleye katılmak mümkündür ancak, bu durumda istekli ihale salonunda hazır değilse zarftaki teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postadaki gecikmeler ve telgraf/faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5. İstekliler, idarece istenilen belgeler ile geçici teminatları her satış için ayrı olarak tanzim edip bir zarf içinde 22.03.2021 saat 10:30 kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesine göre İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir