Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 119 0

Vakıflar Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Görevlileri Alacak

Paylaş:

✔ Vakıflar Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Görevlileri Alacak

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 • İlan Numarası: DPB841514
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 16.03.2021
 • Son başvuru Tarihi: 02.04.2021
 • Eleman Sayısı: 81
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4’üncü  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere, 06.06.1978 tarihli  ve  7/15754 sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile yürürlüğe  konulan  “Sözleşmeli Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslar”   kapsamında   “Koruma   ve   Güvenlik   Görevlisi” pozisyonunda toplam 81 sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANGÖREV YERİSAYI
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü56
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü25

GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2)  ÖSYM  tarafından  2020  yılında  yapılan  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından  lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

4)  Askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya  askerlik  çağına  gelmemiş  olmak,  askerlik  çağına gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  yahut  ertelemiş  ya  da  yedek  sınıfa  geçirilmiş
olmak.

5)   Herhangi   bir   sözleşmeli   pozisyonda   görev   yapmakta   iken,   Sözleşmeli   Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  Ek  1  inci  maddesinde  istisna  edilenler  hariç  olmak  üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl  geçmeyenlerin  müracaatları  kabul  edilmeyecektir.  Bu  hususun  sonradan  anlaşılması  halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

6) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam  işlemleri  yapılmış  ise  işlemleri  iptal  edilecek,  idare  tarafından  kendilerine  bir  bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) Üniversitelerin en az iki yıllık ön lisans bölümünden mezun olmak,

2) 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

3) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)


4) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)

5) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)

6) Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1) Başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00’de sona erecektir.

2) Başvurular Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

3) Adayların başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim belgesi, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 2020 KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı ile askerlik durum belgesini (erkek adaylar için) sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir.

4) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5) İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1)  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  Ek  2’nci  maddesinin  birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 yılında yapılan Kamu Personeli  Seçme  Sınavı  puanı  esas  alınmak  suretiyle  en  yüksek  puandan  başlanarak  alım yapılacaktır. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

2)  Kontenjan  adedinin  2  katı  kadar  yedek  liste  belirlenecektir.  Asıl  kazananlardan hakkından   feragat   eden,   süresi   içerisinde   başvurmayan,   güvenlik   soruşturması   olumsuz sonuçlanan, belirtilen şekilde sağlık kurulu raporu alamayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir.

3)   Adaylardan   atanabilmek   için;   aşağıdaki   hususları   da   kapsayacak   şekilde   Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu istenecektir.

 • a)   Psikiyatri:   Psikiyatrik   bir   hastalık   veya   kişilik   bozukluğu   (Psikopati);   alkol   ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
 • b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
 • c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
 • ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

4)   Yanlış,   yanıltıcı   veya   yalan   beyanda   bulunanlar   ile   bilgilerindeki   tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
5)   Yerleştirme   sonuçları,   Genel   Müdürlüğün   internet   sitesinde   (www.vgm.gov.tr) duyurulacak olup, ayrıca kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM ADRESİ:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı
Tel       :  (0312) 415 54 61
(0312) 415 51 25
E-posta :  [email protected]


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir