Giresun Belediyesi 5 Adet İşyerini Kiralıyor

✔ Giresun Belediyesi 5 Adet İşyerini Kiralıyor

1- Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait olan;

a) Giresun Merkez Gedikkaya Mahallesi Kaya Ekmekçi Sokak No: 37/A’da 50 m2 kapalı, 80 m2 açık alanlı dükkan,

b) Giresun Merkez Gedikkaya Mahallesi Nihatbey Caddesi No: 2’ de 20 m2 kapalı, 45 m2 açık alanlı dükkan,

c) Giresun Kale Mahallesi Eşref Dizdar Caddesi No: 37’ de 80 m2 kapalı, 108 m2 yarıaçık, 200 m2 açık alanlı çay bahçesi,

d) Giresun Kapu Mahallesi Eşref Dizdar Caddesi No:1’ de 80 m2 kapalı, 100 m2 açık alanlı çaybahçesi,

e) Giresun Sultan Selim Mahallesi Taşbaşı Sokak No: 8’ de 30 m2 kapalı, 100 m2 açık alanlı çay bahçesi,

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince “açık teklif usulü” yle 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2- İhaleye çıkarılan taşınmazların tahmin edilen aylık kira ve geçici teminatları:

Mahallesi: Cadde/Sokak: No: Tahmin Edilen
Aylık Kira:
Gedikkaya Kaya Ekmekci Dükkan 2.750,00 TL
Gedikkaya Nihatbey Dükkan 1.500,00 TL
Kale Eşref Dizdar (Zübeyde Hanım) Çay Bahçesi 2.500,00 TL
Kapu Eşref Dizdar (Millet Bahçesi) Çay Bahçesi 1.100,00 TL
Sultan Selim Taşbaşı (Taşbaşı Parkı) Çay Bahçesi 2.500,00 TL

Geçici teminat 3 (üç) yıllık tahmin edilen kira  bedeli üzerinden ihale öncesi Belediyenin veznesine yatırılacak. Teminat olarak, banka teminat mektubu ve hazine bonosu kabul edilecek. İhale sonuçlanınca geçici teminat yüklenicinin kirasına mahsup edilecek. Sözleşmeden önce 3 (üç) yıllık kira bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınacak.

3- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 100,00 TL karşılığında şartname verilecek. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur.

4-İhale, 21 Ocak 2020 Salı günü saat 15:00’da Hacı Miktat Mah. Alpaslan Cad. No:1 Giresun Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 5- İhaleye katılmak isteyenlerin;

  1. Tebligat için adres göstermesi.
  2. Kanuni İkametgah belgesi.
  3. Vekaleten girenler için vekaletname.(Noter onaylı)
  4. Noter onaylı imza sirküleri.
  5. Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi.(Noter onaylı)
  6. Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.
  7. Belediyeye herhangi bir nedenle borcu olmadığına ait belge.
  8. Geçici teminat  bedelini yatırdığına dair makbuz.
  9. Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

6- İstenilen belgeler ihale günü saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

7- Uygun bedelin tespiti; tahmin edilen aylık kira bedelinin arttırılması şeklinde olacak ve teklifler ona göre değerlendirilecektir. En yüksek kira bedelini veren, uygun bedel olarak değerlendirilecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yemekciyiz-2.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok