Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 502 0

Kütahya Belediyesi’ne Ait 71 Adet Taşınmaz Satışı….

Paylaş:

Kütahya Belediyesi’ne Ait 71 Adet Taşınmaz Satışı….

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01277730
  • Şehir: KÜTAHYA
  • İlçe: Merkez
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.12.2020 saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat: 2

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konusu: Satış İhalesi
1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;

  • Listede 1, 2 ve 3 numaralı taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü,
  • Listede 4 ile 71 arasındaki taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

2. İhale Tarihi-Günü-Saati:  29 Aralık 2020  /  Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde,

3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat: 2

4. Pazarlık Süreci:
 İhale günü satılmayan ARSALAR ve TARLALAR; kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.

5. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:
          a. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
         b.  Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

-Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, gün bazında indirim uygulanacaktır.

6. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):

6.1. Gerçek kişiler için:
6.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi,
6.1.2.Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
6.1.3. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
6.1.4. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
6.1.5. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
6.1.6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri
6.2. Tüzel kişiler için:
6:2.1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi
6.2.2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,
6.2.3. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
6.2.4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
6.2.5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
6.2.6. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
6.2.7. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
6.2.8. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

7. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39, ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dahilinde yapılacaktır.

İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

8. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR

S.NCinsiMahalleAda
Parsel
DurumuKDVMuhammen Bedel
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Saati
1Arsa30  Ağustos564/52Ticaret + Konut Ayrık Nizam -5 Kat Yençok: 18.50 m  (5.447,10 m²)Var10.894.200,00326.826,0014.00
2ArsaParmakören5018/1Ayrık Nizam- 2 Kat (12.665,02 m²)Var3.863.000,00115.890,0014.02
3ArsaParmakören5017/1Ayrık Nizam- 2 Kat (12.029,58 m²)Var3.730.000,00111.900,0014.04

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR

4ArsaAlayunt4460/1Ayrık Nizam – 4 Kat (2.402,07 m²)Var840.000,0025.200,0014.05
5ArsaYoncalı310/18Ayrık Nizam – 2 Kat (306,00 m²)Var150.000,004.500,0014.06
6TarlaEtrafı şehir Ağaç köy-/1439Plansız Alan Köyiçi (110,00 m²)Var38.500,001.155,0014.07
7TarlaKirazpınar3902/2Plansız Alan Köyiçi (71,41 m²)Var36.000,001.080,0014.08
8ArsaParmakören5007/1Ayrık Nizam -2 Kat (496,27 m²)Var164.000,004.920,0014.09
9ArsaParmakören5007/2Ayrık Nizam -2 Kat (496,27 m²)Var148.900,004.467,0014.10
10ArsaParmakören5007/3Ayrık Nizam -2 Kat (496,27 m²)Var148.900,004.467,0014.11
11ArsaParmakören5007/4Ayrık Nizam -2 Kat (496,28 m²)Var148.900,004.467,0014.12
12ArsaParmakören5007/5Ayrık Nizam -2 Kat (496,27 m²)Var148.900,004.467,0014.13
13ArsaParmakören5007/6Ayrık Nizam -2 Kat (496,27 m²)Var149.000,004.470,0014.14
14ArsaParmakören5007/7Ayrık Nizam -2 Kat (496,27 m²)Var150.000,004.500,0014.15
15ArsaParmakören5007/8Ayrık Nizam -2 Kat (496,27 m²)Var152.000,004.560,0014.16
16ArsaParmakören5007/9Ayrık Nizam -2 Kat (496,33 m²)Var160.000,004.800,0014.17
17ArsaParmakören5007/10Ayrık Nizam -2 Kat (496,27 m²)Var173.750,005.212,5014.18
18ArsaParmakören5007/11Ayrık Nizam -2 Kat (496,37 m²)Var173.750,005.212,5014.19
19ArsaParmakören5007/12Ayrık Nizam -2 Kat (496,45 m²)Var160.000,004.800,0014.20
20ArsaParmakören5007/13Ayrık Nizam -2 Kat (496,44 m²)Var152.000,004.560,0014.21
21ArsaParmakören5007/14Ayrık Nizam -2 Kat (496,50 m²)Var150.000,004.500,0014.22
22ArsaParmakören5007/15Ayrık Nizam -2 Kat (496,54 m²)Var149.000,004.470,0014.23
23ArsaParmakören5007/16Ayrık Nizam -2 Kat (496,49 m²)Var148.900,004.467,0014.24
24ArsaParmakören5007/17Ayrık Nizam -2 Kat (496,16 m²)Var148.900,004.467,0014.25
25ArsaParmakören5007/18Ayrık Nizam -2 Kat (496,17m²)Var148.900,004.467,0014.26
26ArsaParmakören5007/19Ayrık Nizam -2 Kat (496,19 m²)Var148.900,004.467,0014.27
27ArsaParmakören5007/20Ayrık Nizam -2 Kat (496,20 m²)Var164.000,004.920,0014.28
28ArsaParmakören5013/1Ayrık Nizam -2 Kat (504,88 m²)Var166.750,005.002,5014.29
29ArsaParmakören5013/2Ayrık Nizam -2 Kat (504,88 m²)Var153.000,004.590,0014.30
30ArsaParmakören5013/3Ayrık Nizam -2 Kat (504,88 m²)Var151.500,004.545,0014.31
31ArsaParmakören5013/4Ayrık Nizam -2 Kat (504,88 m²)Var151.500,004.545,0014.32
32ArsaParmakören5013/5Ayrık Nizam -2 Kat (504,88 m²)Var151.500,004.545,0014.33
33ArsaParmakören5013/6Ayrık Nizam -2 Kat (504,88 m²)Var162.000,004.860,0014.34
34ArsaParmakören5013/7Ayrık Nizam -2 Kat (504,89 m²)Var151.500,004.545,0014.35
35ArsaParmakören5013/8Ayrık Nizam -2 Kat (504,89 m²)Var151.500,004.545,0014.36
36ArsaParmakören5013/9Ayrık Nizam -2 Kat (504,88 m²)Var162.000,004.860,0014.37
37ArsaParmakören5013/10Ayrık Nizam -2 Kat (504,88 m²)Var151.500,004.545,0014.38
38ArsaParmakören5013/11Ayrık Nizam -2 Kat (504,88 m²)Var151.500,004.545,0014.40
39ArsaParmakören5013/12Ayrık Nizam -2 Kat (504,88 m²)Var151.500,004.545,0014.41
40ArsaParmakören5013/13Ayrık Nizam -2 Kat (504,88 m²)Var153.000,004.590,0014.42
41ArsaParmakören5013/14Ayrık Nizam -2 Kat (504,88 m²)Var166.750,005.002,5014.43
42ArsaParmakören5014/1Ayrık Nizam -2 Kat (6.495,00 m²)Var2.015.000,0060.450,0014.44
43ArsaParmakören5019/1Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var165.000,004.950,0014.45
44ArsaParmakören5019/2Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var155.000,004.650,0014.46
45ArsaParmakören5019/3Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var155.000,004.650,0014.47
46ArsaParmakören5019/4Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var155.000,004.650,0014.48
47ArsaParmakören5019/5Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var155.000,004.650,0014.49
48ArsaParmakören5019/6Ayrık Nizam -2 Kat (547,16 m²)Var164.250,004.927,5014.50
49ArsaParmakören5019/7Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var150.000,004.500,0014.51
50ArsaParmakören5019/8Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var150.000,004.500,0014.52
51ArsaParmakören5019/9Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var150.000,004.500,0014.53
52ArsaParmakören5019/10Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var150.000,004.500,0014.54
53ArsaParmakören5019/11Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var150.000,004.500,0014.55
54ArsaParmakören5019/12Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var150.000,004.500,0014.56
55ArsaParmakören5019/13Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var150.000,004.500,0014.57
56ArsaParmakören5019/14Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var150.000,004.500,0014.58
57ArsaParmakören5019/15Ayrık Nizam -2 Kat (536,18 m²)Var177.250,005.317,5014.59
58ArsaParmakören5019/16Ayrık Nizam -2 Kat (518,52 m²)Var172.250,005.167,5015.00
59ArsaParmakören5019/17Ayrık Nizam -2 Kat (501,28 m²)Var150.500,004.515,0015.01
60ArsaParmakören5019/18Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var150.000,004.500,0015.02
61ArsaParmakören5019/19Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var150.000,004.500,0015.03
62ArsaParmakören5019/20Ayrık Nizam -2 Kat (499,67 m²)Var150.000,004.500,0015.04
63ArsaParmakören5019/21Ayrık Nizam -2 Kat (500,39 m²)Var150.000,004.500,0015.05
64ArsaParmakören5019/22Ayrık Nizam -2 Kat (500,44 m²)Var150.000,004.500,0015.06
65ArsaParmakören5019/23Ayrık Nizam -2 Kat (518,87 m²)Var155.750,004.672,5015.07
66ArsaParmakören5019/24Ayrık Nizam -2 Kat (626,06 m²)Var187.900,005.637,0015.08
67ArsaParmakören5019/25Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var155.000,004.650,0015.09
68ArsaParmakören5019/26Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var155.000,004.650,0015.09
69ArsaParmakören5019/27Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var155.000,004.650,0015.10
70ArsaParmakören5019/28Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var155.000,004.650,0015.11
71ArsaParmakören5019/29Ayrık Nizam -2 Kat (500,00 m²)Var165.000,004.950,0015.12

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat: 2) müracaatları ilan olunur.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir