Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 305 0

Seferihisar Kavakdere’de 23.890 m² Tarla DSİ’den Satılıktır…

Paylaş:

Seferihisar Kavakdere’de 23.890 m² Tarla DSİ’den Satılıktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait olan “Tarla” vasıflı taşınmaz
İşin Yapılacağı Yer : İzmir/Seferihisar – Kavakdere
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.04.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : DSİ İzmir 2. Bölge Müdürlüğü “Kazım Dirik Mahallesi Sanayii Caddesi No: 39 Bornova/İZMİR”
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Satış,

Aşağıdaki tabloda, yeri, konumu ve niteliği belirtilen mülkiyeti Tam hisseli olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait olan “Tarla” vasıflı taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi ve “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” gereğince açık teklif usulü satışı yapılacaktır.

İLİİLÇESİMAHALLESİADAPARSEL NOYÜZÖLÇÜMÜ (m2)CİNSİDSİ HİSSESİSATIŞA KONU DSİ HİSSE ALANI (m2)MUHAMMEN BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİH VE SAATİAÇIKLAMA
İzmirSeferihisarKavakdere110823.890,89TarlaTam23.890,891,195.000.0035,850,0014/04/2020
14:00
Uygulama imar planı dışında “Tarla” vasıflı

1- Satışa sunulan taşınmazın ihalesi, yukarıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte, DSİ İzmir 2. Bölge Müdürlüğü “Kazım Dirik Mahallesi Sanayii Caddesi No: 39 Bornova/İZMİR” adresindeki ihale/toplantı salonunda yapılacaktır.

2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmaz malın satış (İHALE) şartnamesi ve taşınmaz mala ait bilgiler çalışma saatleri içerisinde İzmir 2. Bölge Müdürlüğü Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

3- Satışa sunulan “ Tarla” vasıflı taşınmazın muhammen bedeli KDV hariç yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, geçici teminat muhammen bedelin % 3’ü dür.

4- Geçici teminat bedeli, ihale saatine kadar İdaremiz Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Bölge Müdürlüğümüzün T.C. Ziraat Bankası Yeşilova/Bornova Şubesindeki TR 1300 0100 2630 3395 4679 5004 nolu hesaba yatırılabilir veya banka teminat mektubu olarak verilecektir.

5- Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkarılan parselin dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatı ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

6- İhale ve satıştan meydana gelen bütün vergi, resmi harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gerekecek tüm giderler ve KDV ihale edilene aittir. İhale bedeli, alıcı tarafından Şartnamede belirtildiği şekilde peşin olarak ödenecektir.

7- Satışa konu taşınmaz, açık ihale yolu ile satışı yapılacaktır.

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

10- İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

11- İhaleye katılabilmek için; her istekli durumuna göre aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.

12- İstenilecek belgeler;

  • Nüfus cüzdanı sureti (gerçek kişi olması halinde),
  • İkametgah belgesi (gerçek kişi olması halinde),
  • Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi (Gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgahına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir),
  • Tüzel kişilerde 2020 yılı Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi, vergi kaydı ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği,
  • Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (aslı),

13- Satışa konu taşınmaz teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir