Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 225 0

TCDD İşletmesi İstanbul-Bakırköy’deki Taşınmazını Satıyor…

Paylaş:

1- Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 869 ada 146 Parseldeki 3,098.00 m2 alanı bulunan, 664/67346 arsa paylı, kat mülkiyetli ve Dükkan vasfındaki B4 blok Bodrum Kat 1 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz satılacaktır. 

Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1.Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır.

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2- TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3- İhale dokümanları, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800  7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına  590,00 ( Beş yüz doksan ) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Muhasebe ve Finasman Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. Döküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.

4- İhale konusu İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 869 ada 146 Parseldeki, 3,098.00 m2 alanı bulunan, 664/67346 arsa paylı, kat mülkiyetli ve Dükkan vasfındaki B4 blok Bodrum Kat 1 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazın satışı için geçici teminat miktarı 15.000,00 ( Onbeş bin )TL olarak belirlenmiştir.

AdaParselHisse oranıParsel YüzölçümüBürüt m2NiteliğiDurumuSon Teklif Tarihive saatiİhale Tarihi ve Saati
869146664/673463,098.00 m261DükkanBoş06.02..2020  10:0006.02.2020  10:00

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir