Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Faydalı Bilgiler 460 0

Site (Bina) Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Paylaş:

KMK’nun 38. maddesine göre yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Bu genel bir kuraldır. Kat malikleri kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. Yönetici, açılan davayı bütün kat maliklerine duyurur.

Yöneticilerin görevleri ve sorumluluklarının yer aldığı ana kaynak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’dur.

Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesinde ve Yönetim Planı’nda aksine hüküm olmadıkça, yöneticinin yapması gereken yükümlülükler şunlardır;

1- Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi,

2- Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması,

3- Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi,

4- Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta işlerini takibi ve yaptırılması,

5- Anagayrimenkul ile ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısı ile doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere (varsa) ait kiraların toplanması,

6- Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü,

7- Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması,

8- Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin alınması,

9- Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi,

10- Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle hesap açtırılması,

11- Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması,

12- Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi,

13- Karar defterinin tutulması, muhafazası, tasdik ettirilmesi,

14- İşletme projesinin (bütçe) ayrıntılı bir şekilde yapılması, kat maliklerine tebliği.

Genel anlamda yöneticinin görevleri kanuni olarak bu şekilde özetlenebilir. Yöneticiler, başta yönetim planındaki görevlerine ve kanuni görevlerine dikkat etmeli, ihmal ve kusurlarının sorumluluk açısından önem arz edeceğini unutmamalıdırlar. 20.01.2020


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir