Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 262 0

Gevaş Belediyesine Ait İş Yeri ve Arsa 30 Ay Süreli Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

HALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Bağlı ve İlgili Kuruluş: Mali Hizmetler Müdürlüğü
Niteliği, Türü ve Miktarı: İşyeri ve Arsa Kiralama İhalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Van / Gevaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü: Kiraya Verme

1- İhalenin Konusu ve Şekli ile İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı:

Mülkiyeti Gevaş Belediyesine ait;
a- Bahçelievler Mahallesi Otogar Dükkanları 94, kapı numaralı taşınmaz,
b- Bahçelievler Mahallesi 127 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın atıl durumda bulunan sadece 40 m²’lik kısmının üst kullanım hakkı olmak üzere, toplam 1 adet taşınmaz ve bir adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.ci maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile 2 yıl 6 ay (30 Ay) kadar süreli iş yeri ve arsa olarak kiraya verilecektir.

2-İdarenin;

a) Adı: Gevaş Belediye Başkanlığı
b) Adresi: Orta Mahalle İnönü Caddesi Belediye Hizmet Binası Gevaş/Van
c) Telefon ve faks numarası: 432 612 22 86 – 432 612 32 86

3-İhale konusu işin;

a) Niteliği: İşyeri ve Arsa Kiralama İhalesi
b) Miktarı: 2 adet
b) Süresi: 30 ay süreli

4-İhalenin;

4.1- Yapılacağı yer: Gevaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
4.2- Tarihi ve Saati;
(a),(b), grubundaki toplam 1 işyeri ve 1 arsa 28/01/2020 Tarih ve Saat 10:00’da.

5- İhale süresi, Muhammen Bedel, geçici ve kesin teminat:

a- Bahçelievler Mahallesi Otogar Dükkanlarında bulunan;
94,kapı numaralı taşınmazın aylık muhammen kira bedeli 3,850.00 TL olup, geçici teminat tutarı 6,930.00TL’dir.

b- Bahçelievler Mahallesinde bulunan;
163 ada1 parselde bulunan arsanın sadece 40 m²’lik kısmi taşınmazın aylık muhammen kira bedeli 150,00 TL, olup geçici teminat tutarı 270,00 TL’dir.

6-İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler;

6.1- İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;
Yetki belgesi, tebligata esas adres bildirimi, imza sirküleri, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi, Gevaş Belediyesine kira borcu olmadığına veya vadesi geçmiş en fazla 4 kira/yapılandırma borcunun bulunduğuna dair belge,
6.2- İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden;
Yetki belgesi, tebligata esas adres bildirimi, imza sirküleri, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi, Gevaş Belediyesine kira borcu olmadığına veya vadesi geçmiş en fazla 4 kira/yapılandırma borcunun bulunduğuna dair belge,
Belediye veznesinden temin edilecek belge
6.3- Vekâleten gireceklerden; 5.1 veya 5.2 maddelerinde belirtilen evraklar ile birlikte vekaletname ve T.C. kimlik fotokopisi

7-İhale dokümanı Gevaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, en geç bu ihale ilanının 3. maddede belirtilen gün ve saate kadar Gevaş Belediye Başkanlığı adresine teslim edilecektir.

9-Belediye encümeni, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir