Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 271 0

Keşan Belediyesi Park Alanı ve Tarla Kiraya Verecektir…

Paylaş:

Keşan Belediyesi Park Alanı ve Tarla Kiraya Verecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale Kayıt No : 2020/108, 109
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.04.2020 — saat: 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Edirne/Keşan Belediyesi Encümen toplantı salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİKİRALAMA SÜRESİM2KULLANIM ŞEKLİGECİCİ TEMİNATAYLIK MUHAMMEN BEDELİİHALE TARİH VE SAATİ
Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi 1357 Ada 1 Parselde bulunan park alanı, Keşan EDİRNE
3 YIL
2349,52m2Park108,00TLAYLIK
100,00TL
14.04.2020
SAAT:15.00
İspat Cami Mah. Muslubey Mevkii 75 Ada 15 Parsel bulunan Tarla, Keşan EDİRNE
3 YIL
5042,90m2Tarla6.480,00TLAYLIK
6.000,00TL
14.04.2020
SAAT:15.15


1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır.

2- Kiralanacak yerlerin ihalesine gireceklerden her bir yer için yukarıdaki çizelgede yazılı Geçici Teminat Bedeli alınacaktır.

3- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Edirne/Keşan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

  • Kişilerden; İkametgah belgesi ve Nüfus cüzdan fotokopisi ile Türkiye sınırları içerisinde tebliğat adresi beyan etmek.
  • Tüzel kişilerden; 2020 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri“.
  • Dernek olması halinde; dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
  • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
  • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
  • Keşan Belediyesine borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.

5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29 maddesine istinaden, İhale edirne/Keşan Belediyesi Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.

6- Kiralama İhalesi 14 Nisan 2020 günü yukarıdaki çizelgede belirtilen saatlerde Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyas bey Caddesi No: 23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir