Şehzadeler Belediyesine Ait 6 Adet İşyeri ve 1 Adet Tarla Kiraya Verilecek

✔ Şehzadeler Belediyesine Ait 6 Adet İşyeri ve 1 Adet Tarla Kiraya Verilecek
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLER
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.02.2020 — saat: 11:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Nişancıpaşa Mahallesi Seyfettinbey Caddesi No: 3/5 adresinde bulunan Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezinde belirtilen tarih ve saatte Encümen huzurunda yapılacaktır.
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Şehzadeler Belediyesinden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-241.png

1-) İhaleler Nişancıpaşa Mahallesi Seyfettinbey Caddesi No: 3/5 adresinde bulunan Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezinde belirtilen tarih ve saatte Encümen huzurunda yapılacaktır.

2-) İhale şartnamesi 1. Anafartalar Mahallesi Gaziosman Paşa Caddesi No: 25 adresli Şehzadeler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ücretsiz görülebilir. Her taşınmaz için şartname katılımcı tarafından okunup imzalanarak teslim edilmesi zorunludur.

3-) İhaleye katılacaklar, Kanuni ikametgah belgesi, Adres beyanı, Nüfus cüzdan fotokopisi, %3 Geçici teminat bedeli yatırdığına dair makbuz veya teminat mektubu, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, 2886 ve 4734 sayılı yasalardan yasaklı olmadığına dair taahhütname, İstekliler (gerçek ve tüzel kişiler) terör örgütlerine iltisaki yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname, İstekli adına vekaleten katılacaklar ayrıca noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte başvurmaları gerekmektedir.

İhaleye Tüzel Kişilik adına katılacaklar; ayrıca bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tescil belgesi, kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri ile birlikte ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Akar servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen saatten sonra gelen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda oluşacak gecikmelerden belediyemiz sorumlu tutulamaz. Telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlanen duyurulur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok