Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 464 0

Taksi Durağı Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Taksi Durağı Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 29.04.2020 — saat: 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 28.04.2020 — saat: 12:30 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü’ ne (Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar yanı Hizmet Binası / İzmit – Kocaeli)
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi Fuar Yanı Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

1) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. ve 9. maddeleri ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun verdiği yetkilere dayanarak 09.03.2020 tarih 198 sayılı UTDK kararı ile 10.08.2017 tarih 461 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ve 25.03.2020 tarih 1274 sayılı Encümen kararı gereği Başiskele İlçesinde bulunan toplam 8 adet ticari taksiden oluşan durak yerlerini 5 yıl süreyle ihale ederek kiraya verecektir

2) İhale aşağıda gün ve saati belirtilen tarihlerde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3) KİRALANACAKLAR

Başiskele İlçesinde bulunan toplam 8 adet ticari taksiden oluşan durak yerleri.

4) İhalenin muhammen bedeli ve geçici teminatı;

S. NODURAK MEVKİİDURAK YERİTAKSİ SAYISIMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİ VE SAATİ
1Sepetlipınar Taksi DurağıSepetlipınar Mah. Sanayi Sitesi yanı315.000,00.TL+KDV450,00.TL29.04.2020
10:00
2Kullar Merkez Taksi DurağıMehmetağa Mah. Kullar Kent Meydanı210.000,00.TL+KDV300,00.TL29.04.2020
10:03
3Kent Taksi DurağıSerdar Mah. Pasinler Cad.420.000,00.TL+KDV600,00.TL06.05.2020
10:00
4Yuvacık Taksi DurağıCumhuriyet Cad. Mykon Sitesi420.000,00.TL+KDV600,00.TL06.05.2020
10:03
5Vezir Taksi DurağıVezirçiftliği Mah. Yalkım Sok. 1 nolu parsel315.000,00.TL+KDV450,00.TL13.05.2020
10:00
6Bahçecik Taksi DurağıŞehit Ekrem Mah. Hürriyet Cad. No:248315.000,00.TL+KDV450,00.TL13.05.2020
10:03
7Yüksekokul Taksi DurağıYaylacık Mah. Belediye Sok. No:74420.000,00.TL+KDV600,00.TL20.05.2020
10:00
8Yeniköy Taksi DurağıYeniköy Merkez Mah. Vatan Cad. Sanat Sokağı315.000,00.TL+KDV450,00.TL20.05.2020
10:03

5) Geçici teminat; Banka Teminat Mektubu veya Belediye Veznesine yatırılacak para makbuzu olabilir.

6) İsteklilerde aranacak belgeler;

 • a) Adres Beyanı,
 • b) Nüfus Kayıt Örneği,
 • c) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
 • ç) İlgisine Göre Oda Kayıt Belgesi,
 • d) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu Yoktur Belgesi”,
 • e) 2886 Sayılı Kanuna Göre İhaleye Katılamama Cezası Olmadığına Dair Yazılı Taahhüt,
 • f) İl Emniyet Müdürlüğünden verilmiş Trafik Tescil Belgesi Aslı veya İdarece onaylı fotokopisi,
 • g) Ortak Girişim Olması Durumunda Girişimcilerin Yukarıda Belirtilen Belgeleri,
 • h) Ortak Girişimi Temsile Yetki (Noter Onaylı) Belgesi,
 • ı) Geçici Teminatın Yatırıldığına Dair Makbuz,
 • i) İhale Dokümanı (İdari ve Teknik Şartname) Satın Alındı Makbuzu,
 • j) Teknik ve İdari Şartnamenin Okunup Aynen Kabul Edildiğine Dair Onaylı Aslı,

7) İhaleye ait şartname 150,00.- (YÜZELLİ) TL. bedelle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.

8) İhale komisyonu herhangi bir geçerli nedenle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9) İhale iştirakçileri bizzat ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla ihaleye katılabilirler.

10) İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12.30’ a kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü’ ne (Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar yanı Hizmet Binası / İzmit – Kocaeli adresine) verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir