Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 221 0

Tarım Arazileri Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Tarım Arazileri Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. ne ait tarım arazilerinin mevcut haliyle 1 Yıl süreyle Açık İhale Usulüyle kiraya verilmesi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 13.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu,
İhale Usulü : T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü : Kiraya Verme
,

1) Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. ne ait aşağıda mevkisi, Ada, Parsel No’ su ve Yüzölçümü belirtilen tarım arazilerin mevcut haliyle 1 Yıl süreyle Açık İhale Usulüyle kiraya verilmesidir.

2- İhale 13.03.2020 Cuma Günü Saat 14.00’ de Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonunda Açık İhale usulüyle yapılacaktır.

3- Alım – Satım ve İhale Komisyonumuzun teklif fiyatlarını düşük bulması halinde açık artırma veya pazarlık usulüne gidileceğinden teklif veren İştirakçilerin İhale gün ve saatinde Fabrikamız Ofis Binasında hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalede hazır bulunmayanların vermiş oldukları teklifler nihai ve son teklif olarak kabul edilecek ve sonradan yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

4- Taşınmaz mal peşin bedelle kiralanacak olup, kiralama bedelinin tamamı peşin alınacaktır.

5- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) GERÇEK KİŞİLERDEN :

 • Teklif mektubu,
 • Teminat belgesi,
 • İmza sirküleri,
 • Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname,
 • Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği,
 • Nüfus cüzdanı örneği,

b) TÜZEL KİŞİLERDEN :

 • Teklif mektubu,
 • Teminat belgesi,
 • İmza sirküleri,
 • Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname,
 • Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği,

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7- İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 13.03.2020 Cuma Günü Saat 14.00’e kadar, Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne vermeleri gerekmektedir. Kiralanacak tarım arazilerin tamamına fiyat teklifi verilecektir.

8- Postadaki gecikmeler ve bu ilandan önce yapılan müracaatlar ile vaktinde verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.

9- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/ MALATYA adresinden satın alınabilir.

10- Fabrikamız 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir