Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 199 0

İzmir Bayındır’da 268 m² Arsa Açık Arttırma İle Satılacaktır…

Paylaş:

İzmir Bayındır’da 268 m² Arsa Açık Arttırma İle Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 125 ada 13 parselinde kayıtlı olup 268,68 m² yüzölçümlü Arsa,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 07.04.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Bayındır Vergi Dairesi Müdürü odasında,
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K .Usulünce Satış,
İhale Türü : Satış,

GAYRİMENKUL: Canlı mahallesi Bayındır/ İZMİR adresinde ve Bayındır Tapu Müdürlüğünün 125 ada 13 parselinde kayıtlı olup 268,68 m² yüzölçümlü Arsa durumundadır.

Satış (Açık Artırma) 07.04.2020 tarihinde Salı günü saat 11:00’de Bayındır Vergi Dairesi Müdürü odasında yapılacak olup, satış süresi 15 dakikadır.

Gayrimenkul, 25.524,60.-TL. olarak Takdir Edilen Rayiç Değer üzerinden Açık Artırmaya çıkarılacak olup, alınacak teminat tutarı 1.914,35.-TL. nakit para veya kesin ve süresiz olmak şartıyla 1.914,35.-TL.’lik Banka Teminat Mektubu alınacaktır.

MÜŞTEREK HÜKÜMLER:

Gayrimenkullere ait şartnameler Bayındır Vergi Dairesi Müdürlüğü Kovuşturma Bölümü Satış Servisinden temin edilebilir.

1- Teminatın yatırılacağı tarih ve saati ile yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği:

Gayrimenkulün satışına iştirak etmek isteyenler teminatlarını, Bayındır Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine Açık Artırma (İhale) saatinden en geç beş (5) dakika önce vereceklerdir.

Teminatlarının verildiğine ilişkin olarak Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesinden alacakları Alındı (Vergi Dairesi Alındısı – Menkul Kıymetler Alındısı) Belgelerini de aynı süre içerisinde Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

2- Gayrimenkul açık arttırma sonucu üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki arttırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan rayiç bedelin %75’ni bulmadığı veya amme alacağının rüçhanı olan alacaklardan fazla çıkmadığı veya masrafları karşılamadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün sonra 14.04.2020 Salı günü Gayrimenkul saat 11.00’de Bayındır Vergi Dairesi Müdürlüğünde tekrar arttırmaya çıkarılacaktır.

3- Satış Kararının KDV, Damga Vergisi, Tapu Harcı, tellaliye ücreti ve diğer satış giderleri alıcı tarafından ödenecektir.

4- Gayrimenkul kendisine ihale olan kimse, ihale bedelini derhal veya talep edilmesi halinde satış komisyonunca verilecek mühlet içerisinde ödemezse, ihale fesh edilir ve Gayrimenkul Satış Komisyonunca derhal 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır.

Bu artırmada alacaklılara herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilan ile iktifa olunur.

Birinci defa kendisine ihale yapılan ve ihale bedelini ödemeyen kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur.

5- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında adı ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yapılmış sayılır.

6- İhaleye katılanlar şartnameyi okumuş ve tüm şartlarını kabul etmiş sayılırlar.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir