Reklam Alanı
Reklam Alanı
Satış İhaleleri 191 0

Mustafakemalpaşa Belediyesine Ait Arsa ve Tarla İhale Usulü İle Satılacaktır…

Paylaş:

Bursa/Mustafakemalpaşa Belediyesine Ait Arsa ve Tarla İhale Usulü İle Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 34 adet Taşınmaz satışı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 17.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Bursa/Mustafakemalpaşa Belediyesi Encümeninde,
İhale Usulü : 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü,
İhale Türü : Satış,

SIRA
NO
MAHALLEADAPARSELALANINİTELİĞİTAKDİR EDİLEN BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE SAATİ
1ADA10811804,35Arsa33.782,701.014,0014:00
2ADA10812803,06Arsa33.728,521.012,0014:02
3ADA10813804,43Arsa33.786,061.014,0014:04
4AĞAÇLI04521.081,67Tarla32.450,10974,0014:06
5AĞAÇLI04531.081,67Tarla32.450,10974,0014:08
6AĞAÇLI04541.081,67Tarla32.450,10974,0014:10
7AĞAÇLI04551.081,68Tarla32.450,40974,0014:12
8AĞAÇLI04561.081,68Tarla32.450,40974,0014:14
9BEHRAM01042608,00Arsa25.536,00767,0014:16
10BOĞAZ0267771,00Tarla19.275,00579,0014:18
11CAMANDAR99257128.795,38Tarla1.287.953,8038.640,0014:20
12ÇAVUŞ11691.156,66Ahşap Ahır ve Arsası48.579,721.458,0014:22
13DURUMTAY130110.539,00Tarla242.397,007.272,0014:24
14DURUMTAY131111.263,00Tarla259.049,007.772,0014:26
15DURUMTAY11722.979,00Tarla59.580,001.788,0014:28
16DURUMTAY113171.217,00Tarla24.340,00731,0014:30
17KADİRÇEŞME03243.000,00Tarla48.000,001.440,0014:32
18KOŞUBOĞAZI104110.989,88Tarla274.747,008.243,0014:34
19KUMKADI1154511,29Arsa25.564,50767,0014:36
20KUMKADI1227514,23Arsa25.711,50772,0014:38
21KUMKADI1228511,80Arsa25.590,00768,0014:40
22KURŞUNLU0933999,52Tarla34.983,201.050,0014:42
23KURŞUNLU0934999,50Tarla34.982,501.050,0014:44
24KURŞUNLU0935999,50Tarla34.982,501.050,0014:46
25KURŞUNLU0936999,50Tarla34.982,501.050,0014:48
26MURADİYESARNIÇ1192182,45Bahçe14.960,90449,0014:50
27OCAKLI0864312,00Arsa14.040,00422,0014:52
28OCAKLI0877700,00Arsa31.500,00945,0014:54
29OCAKLI0878875,00Arsa39.375,001.182,0014:56
30ORMANKADI1301600,03Arsa27.001,35811,0014:58
31SOĞUKPINAR053911.600,00Tarla81.200,002.436,0015:00
32SOĞUKPINAR0195314,00Avlulu Kargir Köy Odası29.987,00900,0015:02
33UĞURLUPINAR04032.000,00Tarla30.000,00900,0015:04
34UĞURLUPINAR04042.000,00Tarla30.000,00900,0015:06
35UĞURLUPINAR04052.000,00Tarla30.000,00900,0015:08
36UĞURLUPINAR04062.000,00Tarla30.000,00900,0015:10
37YAMANLI1101601,95Arsa24.078,00723,0015:12
38YAMANLI1102607,58Arsa24.303,20730,0015:14
39YAMANLI1103615,70Arsa24.628,00740,0015:16
40YAMANLI1106609,79Arsa24.391,60732,0015:18
41BOSTANDERE11313840,00Tarla12.600,00378,0015:20
42CAMANDAR980712.063,50Tarla20.635,00620,0015:22
43DURUMTAY126164.544,00Tarla90.880,002.727,0015:24
44DURUMTAY10819.699,00Tarla223.077,006.693,0015:26
45KURŞUNLU034256,00Arsa10.240,00308,0015:28
46KURŞUNLU0125829,00Bahçeli Ahşap Ev40.000,001.200,0015:30
47KAYABAŞI0867.720,00Tarla92.640,002.780,0015:32
48OCAKLI1033485,36Arsa24.268,00730,0015:34
49OCAKLI1034593,62Arsa29.681,00891,0015:36
50OCAKLI1035699,36Arsa34.968,001.050,0015:38
51YAMANLI0635812,00Tarla16.240,00488,0015:40
52YAMANLI0636750,00Tarla15.000,00450,0015:42
53YAMANLI0637750,00Tarla15.000,00450,0015:44
54YAMANLI0638875,00Tarla17.500,00525,0015:46


1- 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4 r Maddesi gereği satış işi KDV den muaftır.

2- Mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesine ait yukarıda niteliği belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

3- Bu husustaki ihale 17.03.2020 Salı günü Saat: 14:00’dan itibaren Encümen Salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

4- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00TL (İkiyüzellilira) karşılığında Mustafakemalpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edebilirler.

5- Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait % 3 Geçici teminatı Mustafakemalpaşa Belediyesi Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.

6- İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne en geç 17/03/2020 saat 12:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8- Mustafakemalpaşa Belediyesince yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

 • İhaleye İştirak dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • İkametgah Belgesi,
 • Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 • Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 • Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(250,00TL)
 • Vekalet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekaletname.
 • Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.


B) İstekli tüzel kişilik ise;

 • İhaleye İştirak dilekçesi,
 • Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,
 • Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
 • Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
 • Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
 • Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(250,00TL)
 • Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 • Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 • Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.


9- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir